Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 2,8 km/h
opady: 0,0 mm

Nowe Jutro z POWERE-em -program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

 

files/pliki/aktualnosci/2019/10pazdziernik/Neets/NEETS.jpg

 

Fiszka do projektu CRSE NEET’s

LP.

Nazwa Pola

Informacje

 1.

Tytuł  projektu

Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

 2.

Województwo

Małopolska

 3.

Typ uczestnika projektu

1. Osoby w wieku 15-29 lat.
2. NEETY (nie uczą się i nie pracują)
3. Zamieszkują obszar wybranych gmin - załącznik

- lub są ON

-lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)

 4.

Rekrutacja

Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 5.

Definicja NEET-ów

1. Wiek pomiędzy  15‐29 lat,
2. Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)
3. Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)
4. Nie szkoli  się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
5. Mieszka  w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!)56  osób
  1. 6. Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:
    - osobą niepełnosprawną – 8 osób

- rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) -16 osób

 6.

Wsparcie

Zaplanowane formy wsparcia:

1. Doradztwo Zawodowe (4 godziny – tworzenie IPD),
2. Psycholog (3 godziny dla 24 osób)
3. Pośrednictwo pracy (4 godziny)
4. Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)
5. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (80 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)
6. Bon na zasiedlenie – 3 osoby po 9160,40
7. Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 32  osoby
 7.

Kontakt

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego 

Biuro Projektu

Ul. Kościuszki 10

33-100 Tarnów

Tel.  604722456

 Mail: nowejutro@crse.org.pl

WWW. nowejutro.com.pl

 8.

Data realizacji projektu

01.06.2019 – 30.06.2020

 9.

Opis wsparcia

 

1. Doradztwo Zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 4 godziny na osobę, dla 80 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

2. Psycholog

O potrzebie skierowania do psychologa decyduje Doradca zaw. Ma na celu skuteczne przygotowanie IPD, pozwoli UP na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron. Testy psych. posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy.

3. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla  80 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

4. Zatrudnienie wspierane

Trener pracy, (10 godzin dla 16 osób)  będzie pracował z UP metodą trenera zatr. wspieranego będzie towarzyszył im w działaniach projektowych, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda TZW (Trenera Zatrudnienia Wspieranego) będzie mogła być zast. w przypadku m.in. ON, os.o niskich kwalif., niskim poziomie komp. społ.

 5. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 80  osób. 40 osób uzyska kwalifikacje, dla 40 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h.

6. Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP

7. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 32 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.10.2019 r.

    Fiszka do projektu CRSE NEET’s LP. Nazwa Pola Informacje  1. Tytuł  projektu Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!  2. Województwo Małopolska  3. Typ uczestnika projektu 1. Osoby w wieku 15-29 lat.2. NEETY (nie uczą się i nie pracują)3. Zamieszkują obszar wybranych gmin - załącznik - lub są ON -lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)  4. Rekrutacja Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.  5. Definicja NEET-ów 1. Wiek pomiędzy  15‐29 lat,2. Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)3. Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)4. Nie szkoli  się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.5. Mieszka  w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!) – 56  osób 6. Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:- osobą niepełnosprawną – 8 osób - rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) -16 osób  6. Wsparcie Zaplanowane formy wsparcia: 1. Doradztwo Zawodowe (4 godziny – tworzenie IPD),2. Psycholog (3 godziny dla 24 osób)3. Pośrednictwo pracy (4 godziny)4. Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)5. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (80 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)6. Bon na zasiedlenie – 3 osoby po 9160,407. Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 32  osoby  7. Kontakt Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego  Biuro Projektu Ul. Kościuszki 10 33-100 Tarnów Tel.  604722456  Mail: nowejutro@crse.org.pl WWW. nowejutro.com.pl  8. Data realizacji projektu 01.06.2019 – 30.06.2020  9. Opis wsparcia   1. Doradztwo Zawodowe Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 4 godziny na osobę, dla 80 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe. 2. Psycholog O potrzebie skierowania do psychologa decyduje Doradca zaw. Ma na celu skuteczne przygotowanie IPD, pozwoli UP na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron. Testy psych. posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy. 3. Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy dla  80 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia. 4. Zatrudnienie wspierane Trener pracy, (10 godzin dla 16 osób)  będzie pracował z UP metodą trenera zatr. wspieranego będzie towarzyszył im w działaniach projektowych, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda TZW (Trenera Zatrudnienia Wspieranego) będzie mogła być zast. w przypadku m.in. ON, os.o niskich kwalif., niskim poziomie komp. społ.  5. Kursy zawodowe wraz z egzaminem Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 80  osób. 40 osób uzyska kwalifikacje, dla 40 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h. 6. Bon na zasiedlenie Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP 7. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 32 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.10.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe