Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

NOWE WŁADZE SAMORZĄDOWE W GMINIE GRĘBOSZÓW

W dniach 20 i 22 listopada br. odbyła I inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy w Gręboszowie. Tradycyjnie miejscem pierwszej sesji była sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Zebrani goście oraz radni z niecierpliwością czekali na tą chwilę – szczególnie na dwa najważniejsze punkty – złożenie ślubowania przez wójta oraz wybór przewodniczącego Rady Gminy. W wyniku wyborów, które odbyły się 21 października br. organ stanowiący i kontrolny gminy Gręboszów składa się obecnie z 8 radnych z KW Prawo i Sprawiedliwość, 4 z KWW Dobra Gmina oraz 3 z KW PSL.

Sesję otworzył radny senior Franciszek Dymon, który przywitał gości. Następnie oddał głos przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej Eugeniuszowi Borkowi, który wręczył zaświadczenia nowo wybranym radnym, po czym nastąpiło ślubowanie. Po ślubowaniu stwierdzono prawomocność obrad.

Podczas sesji zaświadczenie o wyborze odebrał również nowy wójt Krzysztof Gil oraz złożył ślubowanie wobec rady i przybyłych gości. Ta podniosła chwila zakończyła się krótkim przemówieniem wójta skierowanym do wszystkich zebranych. Zapewnił swoją gotowości do współpracy z mieszkańcami oraz podziękował raz jeszcze za wybór na tą funkcję.

W kolejnym punkcie obrad radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady. Radna Katarzyna Czupryna zgłosiła Marka Mosio z PiS i był to jedyny kandydat na to stanowisko. Inni radni nie zgłosili konkurencyjnego kandydata. W głosowaniu tajnym Marek Mosio uzyskał 13 głosów ZA oraz 2 głosy na NIE. Wobec tego przewodniczącym Rady Gminy Gręboszów został Marek Mosio, który jest doskonale znany lokalnej społeczności m. in. z wieloletniej działalności społecznej na rzecz mieszkańców regionu. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów jest również prezesem stowarzyszenia Wiedzieć Więcej, a w przeszłości pełnił funkcję redaktora naczelnego i wydawcy NaszePowisle.pl. Od lat zaangażowany jest w sprawy regionu i zna specyfikę funkcjonowania samorządu.

Nowy przewodniczący przejął obowiązki i poprowadził kolejne części porządku obrad sesji. Analogicznie wybrano wiceprzewodniczących Rady Gminy. Również były tylko dwie kandydatury – Katarzyna Czupryna oraz Edyta Dąbroś, które zgłosił radny Stanisław Koziara. Wobec braku innych kandydatów oraz uzyskania większości głosów, zostały one wybrane na te stanowiska.

Przewodniczący Rady złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty, którymi były wybory do komisji stałych Rady Gminy. Wniosek uzyskał większościowe poparcie. W kolejnym punkcie głos zabrał Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, który pogratulował wójtowi i radnym. Ks. Marian Kujda, proboszcz z Borusowej skierował słowa modlitwy i wsparcia do zebranych. Na koniec nowy starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek pogratulował wszystkim wybranym oraz zadeklarował współpracę ze strony władz powiatu dąbrowskiego.

Nowy wójt Krzysztof Gil pytany o plany na przyszłość odpowiedział: Teraz przed nami okres przyjęcia budżetu. Konieczne jest dobre wdrożenie się w funkcjonowanie urzędu i poznanie współpracowników. Przed nami dużo pracy. Chcemy po kolei realizować program, który przedstawiliśmy wyborcom.

Przewodniczący Marek Mosio pytany o to jak widzi współpracę z Radą odpowiedział: Duże wyzwanie przede mną. Rada składa się z 15 radnych, którzy będą reprezentować interesy mieszkańców swoich miejscowości a nie wszyscy są z tego samego komitetu wyborczego. Chcę współpracy z wszystkimi radnymi bez wyjątku. Różnice i dyskusja mogą wpłynąć tylko pozytywnie na jakość pracy Rady. Myślę, że wspólnie będziemy dochodzić do konsensusu – podsumował.

Przypomnijmy, że w wyniku wyborów 21 października w Gminie Gręboszów diametralnie zmienił się układ sił w lokalnym samorządzie. Do tego momentu zarówno rada jak również wójt byli z PSL. Dla wielu niespodzianką było wysokie zwycięstwo Krzysztofa Gila nad Krystyną Świętek, jak również uzyskanie większości w Radzie Gminy przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Obecna kadencja trwać będzie 5 lat i zakończy się w 2023 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2018 r.

W dniach 20 i 22 listopada br. odbyła I inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy w Gręboszowie. Tradycyjnie miejscem pierwszej sesji była sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Zebrani goście oraz radni z niecierpliwością czekali na tą chwilę – szczególnie na dwa najważniejsze punkty – złożenie ślubowania przez wójta oraz wybór przewodniczącego Rady Gminy. W wyniku wyborów, które odbyły się 21 października br. organ stanowiący i kontrolny gminy Gręboszów składa się obecnie z 8 radnych z KW Prawo i Sprawiedliwość, 4 z KWW Dobra Gmina oraz 3 z KW PSL. Sesję otworzył radny senior Franciszek Dymon, który przywitał gości. Następnie oddał głos przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej Eugeniuszowi Borkowi, który wręczył zaświadczenia nowo wybranym radnym, po czym nastąpiło ślubowanie. Po ślubowaniu stwierdzono prawomocność obrad. Podczas sesji zaświadczenie o wyborze odebrał również nowy wójt Krzysztof Gil oraz złożył ślubowanie wobec rady i przybyłych gości. Ta podniosła chwila zakończyła się krótkim przemówieniem wójta skierowanym do wszystkich zebranych. Zapewnił swoją gotowości do współpracy z mieszkańcami oraz podziękował raz jeszcze za wybór na tą funkcję. W kolejnym punkcie obrad radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady. Radna Katarzyna Czupryna zgłosiła Marka Mosio z PiS i był to jedyny kandydat na to stanowisko. Inni radni nie zgłosili konkurencyjnego kandydata. W głosowaniu tajnym Marek Mosio uzyskał 13 głosów ZA oraz 2 głosy na NIE. Wobec tego przewodniczącym Rady Gminy Gręboszów został Marek Mosio, który jest doskonale znany lokalnej społeczności m. in. z wieloletniej działalności społecznej na rzecz mieszkańców regionu. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów jest również prezesem stowarzyszenia Wiedzieć Więcej, a w przeszłości pełnił funkcję redaktora naczelnego i wydawcy NaszePowisle.pl. Od lat zaangażowany jest w sprawy regionu i zna specyfikę funkcjonowania samorządu. Nowy przewodniczący przejął obowiązki i poprowadził kolejne części porządku obrad sesji. Analogicznie wybrano wiceprzewodniczących Rady Gminy. Również były tylko dwie kandydatury – Katarzyna Czupryna oraz Edyta Dąbroś, które zgłosił radny Stanisław Koziara. Wobec braku innych kandydatów oraz uzyskania większości głosów, zostały one wybrane na te stanowiska. Przewodniczący Rady złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty, którymi były wybory do komisji stałych Rady Gminy. Wniosek uzyskał większościowe poparcie. W kolejnym punkcie głos zabrał Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, który pogratulował wójtowi i radnym. Ks. Marian Kujda, proboszcz z Borusowej skierował słowa modlitwy i wsparcia do zebranych. Na koniec nowy starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek pogratulował wszystkim wybranym oraz zadeklarował współpracę ze strony władz powiatu dąbrowskiego. Nowy wójt Krzysztof Gil pytany o plany na przyszłość odpowiedział: Teraz przed nami okres przyjęcia budżetu. Konieczne jest dobre wdrożenie się w funkcjonowanie urzędu i poznanie współpracowników. Przed nami dużo pracy. Chcemy po kolei realizować program, który przedstawiliśmy wyborcom. Przewodniczący Marek Mosio pytany o to jak widzi współpracę z Radą odpowiedział: Duże wyzwanie przede mną. Rada składa się z 15 radnych, którzy będą reprezentować interesy mieszkańców swoich miejscowości a nie wszyscy są z tego samego komitetu wyborczego. Chcę współpracy z wszystkimi radnymi bez wyjątku. Różnice i dyskusja mogą wpłynąć tylko pozytywnie na jakość pracy Rady. Myślę, że wspólnie będziemy dochodzić do konsensusu – podsumował. Przypomnijmy, że w wyniku wyborów 21 października w Gminie Gręboszów diametralnie zmienił się układ sił w lokalnym samorządzie. Do tego momentu zarówno rada jak również wójt byli z PSL. Dla wielu niespodzianką było wysokie zwycięstwo Krzysztofa Gila nad Krystyną Świętek, jak również uzyskanie większości w Radzie Gminy przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Obecna kadencja trwać będzie 5 lat i zakończy się w 2023 roku.     Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe