Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
30 maja
temperatura: 14°C
wiatr: 0,8 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zatwierdzające projekt budowlany i udzielające Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.

 

MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU

 

DAB.1.6631.7.2017.MD.7

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302, z późno zm.)

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15 maja 2018 r., znak: DAB.1.6631.7.2017.M0.4, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r., Nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola - Opatowiec) oraz zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, pokój nr 332c, w godzinach 9.00 - 15.00 oraz w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2018 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.   MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU   DAB.1.6631.7.2017.MD.7   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302, z późno zm.) Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15 maja 2018 r., znak: DAB.1.6631.7.2017.M0.4, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r., Nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola - Opatowiec) oraz zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów. Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, pokój nr 332c, w godzinach 9.00 - 15.00 oraz w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22.     Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie                     Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe