Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 17°C
wiatr: 20,0 km/h
opady: 0,2 mm

Obwieszczenie Marszałka Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r.

zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego dla projektu: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz  z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, obejmującego:

1) prowadzenie gazociągu w/c MOP 8,4 MPa, DN1000 i kabla światłowodowego:

- pod dnem rzeki Nidzica w km ok. 20+020 rzeki, w m. Cydzynowice, gm. Kazimierza Wielka woj. świętokrzyskie,

- pod dnem cieku Potok od Gabułtowa w km ok. 3+650 cieku, w m. Hołdowiec i Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka woj. Świętokrzyskie,

- pod dnem Potoku Zięblickiego w km 2+310 rzeki, w m. Gabułtów, gm. Kazimierza Wielka woj. świętokrzyskie,

- pod dnem rzeki Wisła w km ok. 162+335 rzeki i pod wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km ok. 162+335 rzeki w m. Kraśniów, gm. Opatowiec, woj. świętokrzyskie i w m. Biskupice, gm. Gręboszów, woj. małopolskie,

2) wykonywanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły w m. Kraśniów, gm. Opatowiec, woj. Świętokrzyskie i w m. Biskupice, gm. Gręboszów, woj. Małopolskie, robót związanych z prowadzeniem gazocciagu w/c MOP 8,4 MPa, DN1000 i kabla światłowodowego pod dnem rzeki Wisły i pod wałem przeciwpowodziowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.03.2017 r

zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego dla projektu: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz  z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, obejmującego: 1) prowadzenie gazociągu w/c MOP 8,4 MPa, DN1000 i kabla światłowodowego: - pod dnem rzeki Nidzica w km ok. 20+020 rzeki, w m. Cydzynowice, gm. Kazimierza Wielka woj. świętokrzyskie, - pod dnem cieku Potok od Gabułtowa w km ok. 3+650 cieku, w m. Hołdowiec i Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka woj. Świętokrzyskie, - pod dnem Potoku Zięblickiego w km 2+310 rzeki, w m. Gabułtów, gm. Kazimierza Wielka woj. świętokrzyskie, - pod dnem rzeki Wisła w km ok. 162+335 rzeki i pod wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km ok. 162+335 rzeki w m. Kraśniów, gm. Opatowiec, woj. świętokrzyskie i w m. Biskupice, gm. Gręboszów, woj. małopolskie, 2) wykonywanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły w m. Kraśniów, gm. Opatowiec, woj. Świętokrzyskie i w m. Biskupice, gm. Gręboszów, woj. Małopolskie, robót związanych z prowadzeniem gazocciagu w/c MOP 8,4 MPa, DN1000 i kabla światłowodowego pod dnem rzeki Wisły i pod wałem przeciwpowodziowym.     Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie                         Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.03.2017 r
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe