Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r., poz. 1731 ze zmianami)


                                                  WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec) na terenie województwa małopolskiego. Ponadto zawiadamia się, że Wojewoda Małopolski wydał postanowienie z 28 kwietnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o odmowie uzupełnienia ww. decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. co do rozstrzygnięcia i co do prawa odwołania.


W związku z powyższym informuje się, że odwołania wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. oraz postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 28 kwietnia 2017 r., zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego;
- na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Miejskiego w Żabnie;
- w prasie o zasięgu ogólnopolskim;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.05.2017 r.

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r., poz. 1731 ze zmianami)                                                   WOJEWODA MAŁOPOLSKIzawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec) na terenie województwa małopolskiego. Ponadto zawiadamia się, że Wojewoda Małopolski wydał postanowienie z 28 kwietnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o odmowie uzupełnienia ww. decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. co do rozstrzygnięcia i co do prawa odwołania. W związku z powyższym informuje się, że odwołania wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. oraz postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 28 kwietnia 2017 r., zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.   Obwieszczenie podlega publikacji:- na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego;- na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Miejskiego w Żabnie;- w prasie o zasięgu ogólnopolskim;- w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.               Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.05.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe