Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów z drogą powiatową nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa

 Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu  na wniosek z dnia 13 maja 2019 r.: Zarządu  Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska reprezentowany przez pełnomocnika: Zbigniewa Kaczkowskiego  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pismem znak: ZDDT.412.1.3.2019 z dnia 6 marca 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów z drogą powiatową nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości  Ujście Jezuickie.

               W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096.

               Wobec powyższego od dnia obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gręboszów www.greboszow.pl /ogłoszenia inwestycyjne/2019 i zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów przez okres 14  dni, strony mogą się zapoznać się z aktami dotyczącymi wymienionej inwestycji i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłosić ewentualnie wnioski, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów -  Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.

               Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami Kpa uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt     

Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.05.2019 r.

 Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) z a w i a d a m i a m o wszczęciu  na wniosek z dnia 13 maja 2019 r.: Zarządu  Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska reprezentowany przez pełnomocnika: Zbigniewa Kaczkowskiego  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pismem znak: ZDDT.412.1.3.2019 z dnia 6 marca 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów z drogą powiatową nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości  Ujście Jezuickie.                W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096.                Wobec powyższego od dnia obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gręboszów www.greboszow.pl /ogłoszenia inwestycyjne/2019 i zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów przez okres 14  dni, strony mogą się zapoznać się z aktami dotyczącymi wymienionej inwestycji i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłosić ewentualnie wnioski, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów -  Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.                Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami Kpa uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.       Wójt      Krzysztof Gil     Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Greboszow.pdf Pobierz plik Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.pdf         Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.05.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe