Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 czerwca
temperatura: 19°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,2 mm

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 wraz z linią zasilającą na dz. nr 613 w Gręboszowie

Wójt Gminy Gręboszów
Gręboszów 144
33-260 Gręboszów

 

                                                                                               Gręboszów, dnia 07 lutego 2019 r.    

 Znak: IT.6733.1.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)


z a w i a d a m i a m

o wszczęciu w dniu 07 lutego 2019 r. na wniosek: P 4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika: Andrzej Arendarski, ul. Radomska 2/11, 41-219 Sosnowiec

- postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Obiektu infrastruktury technicznej, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 A wraz z linią zasilającą i  elementami infrastruktury technicznej na działce nr 613 w miejscowości Gręboszów.

               W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

               Wobec powyższego od dnia obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gręboszów www.greboszow.pl /ogłoszenia inwestycyjne/2019 i zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów przez okres 14 dni, strony mogą się zapoznać się z aktami dotyczącymi wymienionej inwestycji i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłosić ewentualnie wnioski, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów -  Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.

               Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami Kpa uznaje się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt     

Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.02.2019 r.

Wójt Gminy GręboszówGręboszów 14433-260 Gręboszów                                                                                                  Gręboszów, dnia 07 lutego 2019 r.      Znak: IT.6733.1.2019  O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego               Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 07 lutego 2019 r. na wniosek: P 4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika: Andrzej Arendarski, ul. Radomska 2/11, 41-219 Sosnowiec - postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Obiektu infrastruktury technicznej, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 A wraz z linią zasilającą i  elementami infrastruktury technicznej na działce nr 613 w miejscowości Gręboszów.                W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).                Wobec powyższego od dnia obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gręboszów www.greboszow.pl /ogłoszenia inwestycyjne/2019 i zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów przez okres 14 dni, strony mogą się zapoznać się z aktami dotyczącymi wymienionej inwestycji i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłosić ewentualnie wnioski, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów -  Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.                Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami Kpa uznaje się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wójt      Krzysztof Gil   Pliki do pobrania Pobierz plik Analiza rozkladu pol elekromagnetycznych.pdf Pobierz plik Decyzja o umorzeniu postepowania.pdf Pobierz plik Kwalifikacja przedsiewziecia.pdf Pobierz plik mapa_usytuowania.pdf Pobierz plik Obwieszczenie.pdf Pobierz plik wniosek_tel._kom..pdf               Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.02.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe