Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,5 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 5 października 2015 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 35

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie podaje do wiadomości informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 35 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


1. WĘGRZYN Łukasz Michał, ekonomista, zam. Nowodworze; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Komitet Wyborczy PSL; nie należy do partii politycznej.


2.WIATR Kazimierz Adam, nauczyciel akademicki, zam. Kraków; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - KW Prawo i Sprawiedliwość; nie należy do partii politycznej.

 

 


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie
(-) Jacek Satko                                  

 

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 5 października 2015 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 35.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.10.2015 r.

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie podaje do wiadomości informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 35 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 1. WĘGRZYN Łukasz Michał, ekonomista, zam. Nowodworze; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Komitet Wyborczy PSL; nie należy do partii politycznej. 2.WIATR Kazimierz Adam, nauczyciel akademicki, zam. Kraków; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - KW Prawo i Sprawiedliwość; nie należy do partii politycznej.     Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie(-) Jacek Satko                                       1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.               Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 5 października 2015 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 35.pdf               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe