Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami),

Wojewoda Małopolski

zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.:

Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola –Opatowiec),

Zakres inwestycji obejmuje:

• Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od km 0+000 do km 46+146 o długości ok. 46,15 km – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec,

• Budowę światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) o długości ok. 46,57 km od km 0+000 do km 46+146 – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec.

• Budowę obiektów towarzyszących:

 - Śluzy nadawczo-odbiorczej i zespół zaporowo-upustowego (ZZU) Pogórska Wola w km 0+000, na terenie działki nr 2266/26, obręb Pogórska Wola, gmina Skrzyszów,

 - Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Lisia Góra w km 13+002 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok 24,0 m i szerokości 4,0 m, na terenie działek nr 717, 712/1 (712), 713/1 (713), obręb Śmigno, gmina Lisia Góra,

 - Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) i węzła gazowego rozdzielczo regulacyjno-pomiarowy Swarzów w km 28+134 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok. 191,0 m i szerokości 4,0 m, na terenie działek nr 398, 372/4, 370/4, obręb Swarzów, gmina Olesno,

 - Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Żelichów w km 38+079 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1330K, drogą dojazdową o długości ok 66,0 m i szerokości 4,0 m, na terenie działek nr 689, 658/2, 659/3 (659/1), 659/5 (659/2), 658/3 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów,

- Przyłącza energetycznego do ZZU Lisia Góra w km 13+002 o długości ok. 434 m na terenie działek nr 712/1 (712), 713/1 (713), 717, 726, 727, 735, 736, 737/2, 737/1, 538, 692/3, obręb Śmigno, gmina Lisia Góra,

- Przyłącza energetycznego do węzła gazowego i ZZU Swarzów w km 28+134 o długości ok. 275 m na terenie działek nr 274/5, 274/6, 274/2, 272, 28, 182, 367, 370/4 obręb Swarzów, gmina Olesno.

- Przyłącza energetycznego do ZZU Żelichów w km 38+079 o długości ok. 696 m na terenie działek nr 589, 590, 601, 600, 599, 678, 677/1, 672/1, 671/1, 670/1, 669/1, 668/1, 667/1, 666/1, 665/1, 657, 658/3 i 658/4 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów.

• Rozbiórkę istniejącej infrastruktury:

- Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 Mościce – Swarzów MOP4,41MPa o długości ok. 200 m na działkach nr: 372/4, 370/4, 372/2, obręb Swarzów, gmina Olesno, w km 28+122 – 28+235,

• Przebudowy istniejących sieci i przyłączy wodociągowych:

- Przebudowa przyłącza wodociągowego Ø50 w km 5+370 o długości ok. 46 m na terenie działek ewidencyjnych nr 3523, 2812, 3285/11 obręb Wola Rzędzińska, gmina Tarnów.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø90 w km 17+928 o długości ok. 63 m na terenie działek ewidencyjnych nr 562/1, 562/2, 554, 551/2 oraz 551/1 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø90 w km 18+137 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197; 196/4 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 19+726 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 353 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 20+445 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318, 319/1 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 22+706 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197/2 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø90 w km 23+115 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 266, 176, 177 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø250 w km 23+309 o długości ok. 18 m na terenie działek ewidencyjnych nr 179, 180 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 24+890 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 305/1, 305/2 obręb Oleśnica, gmina Olesno.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 25+780 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 206/4 obręb Oleśnica, gmina Olesno.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 26+207 o długości ok. 16 m na terenie działek ewidencyjnych nr 58 obręb Oleśnica, gmina Olesno.

 Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 28+707 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 852, 851/5 obręb Olesno, gmina Olesno.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 29+457 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 622 obręb Olesno, gmina Olesno.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 30+826 o długości ok. 21 m na terenie działek ewidencyjnych nr 290/4 obręb Olesno, gmina Olesno.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 36+034 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 200/2 obręb Niwki, gmina Olesno.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 37+145 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 12 obręb Niwki, gmina Olesno.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 43+765 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318 obręb Gręboszów, gmina Gręboszów.

- Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 45+402 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 146 obręb Biskupice, gmina Gręboszów.

• Przebudowy linii napowietrznych nN:

- Przebudowa linii napowietrznej nN w km 2+170 o długości ok. 169 m na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5, 435/6, 435/8, 440/1, 441/7, 440/2, 353, 471/1, 471/3 obręb Ładna, gmina Skrzyszów.

- Przebudowa linii napowietrznej nN w km 9+511 o długości ok. 159 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1293, 1294, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra.

- Przebudowa linii napowietrznej nN w km 45+478 o długości ok. 49 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów.

• Przebudowy linii teletechnicznych:

- Przebudowa linii teletechnicznej w km 2+177 (montaż nowego słupa teletechnicznego) na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5 obręb Ładna, gmina Skrzyszów.

- Przebudowa linii teletechnicznej w km 9+511 o długości ok. 157 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1303, 1294, 1293, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra.

- Przebudowa linii teletechnicznej w km 45+480 o długości ok. 52 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów.

- Przebudowa linii światłowodowej i słupa w km 13+737 o długości ok. 57 m na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 1308/1, 169/2 obręb Śmigno, Lisia Góra, gmina Lisia Góra.

- Przebudowa kanalizacji teletechnicznej w km 13+743 o długości ok. 39 m wraz z likwidacją studni teletechnicznej i posadowieniem nowej studni na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 169/5, 169/2 obręb Śmigno, gmina Lisia Góra.

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) zlokalizowane w województwie małopolskim (podkreślone numery działek obejmują numery działek po podziale zatwierdzonym decyzją o ustaleniu inwestycji w zakresie terminalu z 21 marca 2017 r. znak: WI-IV.747.1.1.2017 wydaną przez Wojewodę Małopolskiego, w nawiasie wskazano numer działki sprzed podziału:

POWIAT DĄBROWSKI

GMINA DĄBROWA TARNOWSKA

obręb 0002 Bagienica, działki o nr: 854, 855;

obręb 0005 Laskówka Chorąska, działki o nr: 66/1, 157/1, 158/1, 177, 166, 551/1, 553/1, 562/1, 167/3, 196/2, 190, 544, 182, 186, 179, 180, 96, 574, 170/2, 170/1, 547, 548, 549, 566, 550/3, 565/4, 164, 87, 161, 168/1, 581, 582, 188, 90, 563, 568/1, 191, 192, 162, 187/1, 575/1, 546, 178/1, 181, 573, 39, 572/1, 197, 196/4, 567/6, 187/2, 156, 159, 173, 88, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 171, 554, 551/2, 553/2, 562/2, 92, 94, 567/5, 174;

obręb 0011 Żelazówka, działki o nr: 235, 31/4, 31/6, 31/5, 31/7, 31/8, 45, 349, 352, 42, 325, 327, 328, 337, 318, 334, 335/2, 62, 20, 60, 351/3, 353, 54, 44, 56, 43, 329, 19, 347, 345, 346, 354, 321, 320, 59, 48, 49, 57, 58, 18/2, 50, 51, 52, 53, 348, 275, 367, 319/1, 319/2, 61, 47, 344, 351/2, 351/1, 326, 46, 333, 336;

obręb 0012 Morzychna, działki o nr: 245, 42, 180, 181, 248/2, 271, 208, 43, 221/1, 207, 215, 133/3, 135, 177, 134, 178, 253, 174/6, 254, 58, 252, 256, 175, 244, 216, 217, 242, 243, 218, 41, 241, 138/1, 138/2, 59/1, 137/1, 132/1, 136/3, 56/3, 131/1, 248/1, 139/1, 139/2, 174/3, 176, 174/4, 174/5, 179, 260, 197/2, 220, 137/2, 266, 273, 197/1, 44/1.

GMINA GRĘBOSZÓW

obręb 0001 Gręboszów, działki o nr: 318, 317, 319/2, 851, 846/1;

obręb 0003 Biskupice, działki o nr: 6, 66, 63, 61, 62, 16, 10, 12, 65, 145, 8, 13, 146, 70, 147, 149, 15, 14, 64, 71, 431, 11, 75/1, 20, 432, 144, 72, 7, 9;

obręb 0008 Lubiczko, działki o nr: 605, 471, 9, 41, 38, 451, 344, 345, 44, 494, 582, 421, 492, 447, 588, 39, 450, 581, 442, 6, 443, 500, 583, 448, 4, 5, 422, 493, 8, 453, 46, 490, 495, 346, 45, 498, 452, 418, 444, 445, 449, 456, 457, 458, 419, 497, 40, 349, 585, 352, 10, 350, 446, 574, 126, 342, 484, 491, 499, 589, 343, 420, 496, 586, 587, 7, 11, 347/1, 348/2, 454, 43, 351, 455;

obręb 0010 Ujście Jezuickie, działki o nr: 520, 435, 443, 445, 469, 470, 433, 397, 316, 391, 259, 521, 542, 456, 508, 474/1, 252, 510, 511, 263, 181, 183, 261, 274, 277, 402, 182, 266, 255, 272, 158/2, 264, 473/1, 254, 540, 267, 268, 269, 438, 513, 326, 400, 447, 449, 543, 279, 462, 258, 282, 393, 394, 159, 161, 320, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 321, 260, 246, 249, 250, 251, 386/2, 386/3, 253, 256, 275, 276, 278, 281, 535, 442, 533, 539/1, 396, 399, 401, 541, 162, 451, 459, 247, 257, 331, 468, 531, 532, 536, 537, 512, 516, 517, 519, 439, 440, 398, 395, 454, 455, 457, 458, 509, 270, 453, 265, 390, 534, 317, 538/1, 322, 330, 507, 432, 448/2, 147, 202, 436, 566, 366/1, 142, 160, 437, 184, 262, 460, 452, 392, 329;

obręb Żelichów, działki o nr: 725, 224, 215/2, 672/1, 460/26, 460/66, 243, 234, 651, 652, 300, 309, 221, 239, 639, 656, 311, 632, 714, 660/1, 660/2, 671/1, 237, 425, 416, 429, 430, 433, 588, 236, 643, 648, 669/1, 646, 647, 650, 432, 723, 633/1, 633/2, 245, 246, 422, 600, 244, 230, 677/1, 418, 719, 250, 306, 251, 301, 421, 641, 657,659/3 i 659/4 (659/1), 670/1, 678, 649, 249, 307, 658/3 i 658/4 (658/1), 658/2, 668/1, 690/1, 722, 655, 665/1, 665/2, 238, 654, 241, 242, 720, 721, 667/1, 712, 713, 644, 645, 717, 415, 235, 302, 218, 219, 303, 240, 417, 310, 247, 308, 424, 715, 233, 231, 590, 420, 579, 689, 220, 232, 601, 653, 718, 634, 248, 635, 304, 419, 599, 460/1, 589, 666/1, 642, 716/1, 659/5 i 659/6 (659/2), 690/2, 299, 305.

GMINA OLESNO

obręb 0001 Olesno, działki o nr: 674, 746/4, 194, 886, 586, 881, 207, 613, 281, 236, 218, 603, 219, 233, 210/1, 719, 722, 854/2, 855/3, 606, 866, 253, 221, 764/9, 195, 851/3, 851/4, 851/5, 560, 569/1, 250/3, 251/2, 252/2, 687/2, 555/4, 214, 725, 249, 248/2, 264, 763/1, 584/2, 584/6, 291, 599, 614, 288, 289, 609, 283, 287/1, 268, 257/2, 607, 263/1, 624/1, 686, 275/1, 262/1, 732, 591/1, 871, 216, 729, 238, 243, 267, 690, 270/1, 244, 184, 185, 258, 186, 188, 728, 859, 608/4, 279/1, 861, 261/2, 248/1, 684, 699/20, 228, 205, 255, 259, 260/2, 260/3, 568, 583/1, 583/2, 271/2, 239, 592/2, 593/1, 852, 587/1, 222, 240, 278/2, 278/6, 247/1, 561/2, 177, 201, 202, 587/2, 720/1, 235, 853, 600/2, 601/2, 854/1, 242/2, 595/2, 290/4, 615/1, 721, 226, 217, 284, 231/1, 190, 193/1, 193/4, 553/4, 764/10, 282, 688/2, 274, 559, 562/2, 623, 899, 272/2, 689/1, 624/2, 765/18, 885, 256, 622, 730, 229, 561/1, 594;

obręb 0003 Ćwików, działki o nr: 67/1, 13/1, 13/2, 25/1, 25/2, 9, 26/1, 26/2, 12/3, 23, 24, 14/2, 14/3, 14/4, 8, 11, 12/2;

obręb 0006 Niwki, działki o nr: 11, 14, 15, 13, 200/2, 80, 19, 70, 67, 78, 10, 73, 12, 83, 75/3, 18, 200/3, 16, 68, 17, 20, 74, 71/5, 71/4, 69, 66/1;

obręb 0007 Oleśnica, działki o nr: 429, 427/2, 313/3, 219, 204/1, 54/2, 295, 305/1, 303/1, 303/2, 63/1, 63/2, 205/1, 220/1, 313/1, 186/1, 206/4, 206/8, 185, 294, 296, 425, 186/2, 204/2, 205/2, 206/6, 206/7, 206/9, 331/2, 304/3, 221/1, 58, 59/2, 227/8, 304/4, 290/6, 208/2, 208/3, 208/1, 331/1, 293/2, 60/1, 60/2, 305/2;

obręb 0008 Pilcza Żelichowska, działki o nr: 336, 231, 39, 53, 340/2, 243/5, 236/1, 251, 237, 238/3, 232, 230, 38/1, 215, 36/2, 36/3, 36/4, 339/2, 229, 242, 214, 244, 37/2;

obręb 0010 Swarzów, działki o nr: 370/5, 372/2, 605, 366/1, 368/1, 369/1, 370/3, 371/1, 372/3, 374/4, 377/4, 379/4, 182, 397, 611, 614, 207, 585, 619, 613, 28, 367, 604, 379/5, 379/6, 382/2, 377/5, 377/6, 396, 381, 391, 598, 583, 617, 378/2, 589, 590, 274/6, 371/2, 371/3, 587, 374/5, 374/7, 610, 612/2, 370/6, 616, 274/5, 603/2, 607, 608, 272, 274/2, 398, 588, 620, 390, 603/1, 601, 600, 366/2, 366/3, 368/2, 369/2, 378/1, 383, 395, 370/4, 372/4, 375, 374/8;

obręb 0012 Zalipie, działki o nr: 219, 44, 412, 992, 962, 822/1, 973, 1040/1, 1002, 1088/1, 901/1, 1001, 991, 1037/2, 886, 825/1, 975, 996, 998, 994, 884, 823/1, 900/1, 900/2, 824/1, 960, 1036/1, 1039/1, 1081, 999, 1088/3, 974/1, 959, 827/1, 899/1, 1044, 1035/1, 826, 963, 1037/1, 1036/2, 1038/2, 899/2, 993, 885, 909, 961, 972, 1000, 825/2, 897, 969, 986, 898/1, 970, 971, 1038/1, 887, 882, 1045.

POWIAT TARNOWSKI

GMINA LISIA GÓRA

obręb 0001 Lisia Góra, działki o nr: 3288, 1308/1, 452/2, 2542/2, 1311/2, 2341, 1312/5, 1315, 1316/1, 2444, 2311, 2323/2, 2483, 2489, 2533, 2462/2, 2463/6, 2403, 2454/4, 2491, 2322/1, 2515, 2704/8, 2336/2, 2454/2, 2486/3, 2486/10, 2338/1, 2471, 2516, 2521/1, 2453/2, 2534, 2706/2, 1313, 2340, 2420, 2368/3, 2368/14, 2463/3, 2382, 2522/2, 2530/2, 2337, 2339/3, 1314, 2327, 2404, 2405, 2711, 2485/4, 2320, 2531, 2342, 2381/1, 2381/2, 2368/15, 2368/17, 2465, 2445, 2446, 1311/1, 2481/3, 2481/4, 2335/8, 1317/1, 2521/4, 2464, 2461/2;

obręb 0002 Breń, działki o nr: 43, 44, 45;

obręb 0003 Brzozówka, działki o nr: 521, 317, 293, 435, 291, 296, 485, 295, 290, 286, 284, 297, 285, 287, 289, 486, 488, 294, 484, 487, 280, 283;

obręb 0004 Kobierzyn, działki o nr: 697/1, 488, 574, 562, 654/1, 28, 472/2, 692/5, 34, 691, 553, 631/1, 263, 19, 36, 696, 625, 656, 678/2, 680/2, 573, 637/2, 624, 492, 655, 262/2, 611, 616, 630, 690, 248, 20, 32/1, 32/2, 623, 636, 29, 618, 571, 268/1, 615, 33, 572/1, 555, 37, 682/1, 31/5, 262/1, 262/3, 27, 697/2, 684/2, 560, 364/1, 657, 677, 679, 247, 683, 561, 681, 612, 613, 489, 685, 570, 556/1, 556/3, 617, 265/1;

obręb 0010 Śmigno, działki o nr: 176, 538, 164, 168, 717, 162/2, 169/2, 727, 167, 701, 699/5, 185, 173/1, 726, 716, 187, 188/2, 180, 885, 189, 170, 172, 183, 694, 735, 174, 175, 179, 714/1, 205, 207, 188/1, 182, 712/1 i 712/2 (712), 692/9, 713/1 i 713/2 (713), 184, 736, 737/2, 737/1, 202, 699/2, 203, 700, 169/4, 695, 711/2, 714/3, 714/2, 693, 181/2, 206, 711/1, 692/3, 911, 169/3, 169/5, 162/8;

obręb 0011 Zaczarnie, działki o nr: 525, 1309, 1396, 188/2, 1576/2, 1577/1, 1320, 1339, 1328/6, 500/4, 1313, 1307, 1303, 1306, 1364, 1293, 1443, 1399, 1294, 1438, 1566, 1428, 507/3, 1569, 1351/6, 543, 557, 559, 545/3, 508, 1524/11, 1524/5, 1524/6, 1524/7, 1524/8, 1524/9, 1578/2, 1439, 1348, 1369/3, 1370/3, 506/3, 576, 533, 538, 1425, 558, 1380, 1382, 542, 1568, 1420, 1310/2, 1552, 1335, 1410/3, 1441/5, 1346, 1315, 1316, 528, 1340/9, 1308/4, 1409/4, 1436/3, 1526/5, 1356, 1572/2, 504, 1288, 503, 1305, 1336/3, 505/3, 575, 510, 556, 1372, 1312, 1553, 1519/4, 524, 529, 1330/3, 534, 539, 1334/3, 1421/1, 1414/8,501/6, 511, 541, 1359, 1345, 1523/4, 1523/5, 1523/6, 1371/1, 1390, 1287, 1383, 1412/4, 1406, 1436/4, 1351/5, 1368/2, 1329/5, 1391, 1355, 502, 1311/2, 536/4, 536/6, 540/2, 1366/2, 1431, 1398, 535, 537, 531, 1408, 1522, 505/1, 506/1, 505/4, 506/4, 507/4, 507/1, 1571/4, 1402/4, 577, 509, 544, 1444/5, 1379, 1524/3.

GMINA SKRZYSZÓW

obręb 0001 Ładna, działki o nr: 494/6, 573, 525, 534, 440/1, 440/2, 470/1, 470/3, 470/4, 470/6, 470/7, 494/5, 560/6, 436, 524/1, 434/10, 531/1, 564/4, 565/7, 550, 428/1, 441/7, 567/7, 566/5, 581/1, 429/1, 551, 557, 435/6, 437, 432/1, 577, 530, 527/2, 576/5, 353, 471/1, 528/2, 433, 439, 435/3, 528/1, 431/8, 535, 559, 431/1, 435/7, 435/8, 435/5, 435/9, 532/4, 533/1, 561, 471/3, 471/4, 562, 574, 494/7, 526/2;

obręb 0003 Pogórska Wola, działki o nr: 2832, 2833, 1077, 1280, 2276, 1041, 1078/1, 1277, 1059/2, 1275/2, 1081, 1279, 2271/2, 1270/4, 1046, 1274, 1268/3, 1075/34, 1083/4, 1075/13, 2271/1, 1038/2, 1058/26, 1059/5, 1059/6, 1060/3, 1061/2, 1267/3, 1040, 1079, 1044, 1045, 2266/26, 1276/4, 1270/3, 1273/1, 1273/2, 2266/23, 2266/31, 2266/33, 2823/1, 1075/35, 1083/3, 2823/2, 2823/3, 1083/5, 2067/15, 1273/3.

GMINA TARNÓW

obręb 0011 Wola Rzędzińska, działki o nr: 3243, 3265, 4311, 4314, 4325, 3075/3, 3096/1, 3188/8, 3245/1, 4329/1, 5249, 4157/1, 474/5, 3562, 3605, 3572, 3523, 3524, 3284/6, 3282, 3276, 3117, 4072, 4276, 4307, 4321, 3110/1, 3618, 4190, 4192, 3262/1, 3528/1, 3244, 3230/1, 3231/6, 3232/6, 3281, 3264/4, 3223/1, 3588, 3280, 3595/2, 4159, 3629, 3619, 4188, 3528/6, 3578/12, 3604, 3097/1, 3614, 4052, 4179/1, 4179/2, 4179/3, 4179/4, 4179/5, 3620, 4186, 4187, 4191, 3587/2, 3643, 3642, 4173, 4053, 4073, 3601, 3561, 3597, 3590, 3592, 3591, 3575, 3526, 2960, 3527, 3560/2, 4171, 4172, 4157/2, 3622, 4181, 4182, 4174, 3563, 3621, 4185, 3583, 3224/3, 3628, 3225/3, 2959, 3249/7, 3578/4, 3258, 3260/1, 3522, 3109, 3278, 3188/3, 3957, 2965/10, 3076/1, 3286/6, 4183, 4184, 3579, 3233/7, 3248/1, 3266, 3112/14, 3108/1, 3108/2, 2812, 3115, 3607, 4054, 4074, 3285/8, 2963, 3525, 3594/5, 3596/3, 3580, 3259, 3626/14, 4180, 4178/2, 3626/13, 3626/15, 4178/1, 3285/11, 3114/7, 3114/20, 3283/1, 3283/2, 3630/3, 3261.

GMINA ŻABNO

obręb 0009 Kłyż, działki o nr: 110/1, 111/1, 112/1, 109/1, 113/1, 108/1;

obręb 0020 Sieradza, działki o nr: 1144, 441, 440, 437, 438, 439.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, określono:

- dla odcinków liniowych gazociągu na podstawie §10 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640), jako strefę kontrolowaną o szerokości 12 metrów (6 metrów po obu stronach osi gazociągu), mieszczącą się w granicach działek objętych pozwoleniem na budowę,

- dla obiektów zespołów zaporowo-upustowych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010. 109.719), oraz norm branżowych, jako stałe i eksploatacyjne strefy zagrożenia wybuchem określone przez projektantów na rysunkach projektu zagospodarowania terenu. Stałe strefy zagrożenia wybuchem od urządzeń i elementów projektowanej sieci mieszczą się na działce inwestora i nie wykraczają poza ogrodzenie obiektu tj. w granicach działek objętych pozwoleniem na budowę.

Obszar oddziaływania inwestycji w czasie budowy zawiera się w zakresie pasa montażowego, stanowiącym jednocześnie zakres wniosku o pozwolenie na budowę.

Ww. decyzją udzielono także zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami), niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim (art. 12 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).

Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, numer telefonu 12 39 21 490, pokój 64 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki godz. 9:00 – 17:00 w pozostałe dni, tzn. od wtorku do piątku godz. 7:30 – 15:30, powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.88.2017.KS.

Informuje się, iż obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, w Urzędzie Gminy Lisia Góra, w Urzędzie Gminy Skrzyszów, w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, w Urzędzie Gminy w Oleśnie, w Urzędzie Gminy Tarnów, na stronach internetowych ww. urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola –Opatowiec), Zakres inwestycji obejmuje: • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od km 0+000 do km 46+146 o długości ok. 46,15 km – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec, • Budowę światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) o długości ok. 46,57 km od km 0+000 do km 46+146 – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec. • Budowę obiektów towarzyszących:  - Śluzy nadawczo-odbiorczej i zespół zaporowo-upustowego (ZZU) Pogórska Wola w km 0+000, na terenie działki nr 2266/26, obręb Pogórska Wola, gmina Skrzyszów,  - Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Lisia Góra w km 13+002 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok 24,0 m i szerokości 4,0 m, na terenie działek nr 717, 712/1 (712), 713/1 (713), obręb Śmigno, gmina Lisia Góra,  - Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) i węzła gazowego rozdzielczo regulacyjno-pomiarowy Swarzów w km 28+134 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok. 191,0 m i szerokości 4,0 m, na terenie działek nr 398, 372/4, 370/4, obręb Swarzów, gmina Olesno,  - Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Żelichów w km 38+079 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1330K, drogą dojazdową o długości ok 66,0 m i szerokości 4,0 m, na terenie działek nr 689, 658/2, 659/3 (659/1), 659/5 (659/2), 658/3 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów, - Przyłącza energetycznego do ZZU Lisia Góra w km 13+002 o długości ok. 434 m na terenie działek nr 712/1 (712), 713/1 (713), 717, 726, 727, 735, 736, 737/2, 737/1, 538, 692/3, obręb Śmigno, gmina Lisia Góra, - Przyłącza energetycznego do węzła gazowego i ZZU Swarzów w km 28+134 o długości ok. 275 m na terenie działek nr 274/5, 274/6, 274/2, 272, 28, 182, 367, 370/4 obręb Swarzów, gmina Olesno. - Przyłącza energetycznego do ZZU Żelichów w km 38+079 o długości ok. 696 m na terenie działek nr 589, 590, 601, 600, 599, 678, 677/1, 672/1, 671/1, 670/1, 669/1, 668/1, 667/1, 666/1, 665/1, 657, 658/3 i 658/4 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów. • Rozbiórkę istniejącej infrastruktury: - Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 Mościce – Swarzów MOP4,41MPa o długości ok. 200 m na działkach nr: 372/4, 370/4, 372/2, obręb Swarzów, gmina Olesno, w km 28+122 – 28+235, • Przebudowy istniejących sieci i przyłączy wodociągowych: - Przebudowa przyłącza wodociągowego Ø50 w km 5+370 o długości ok. 46 m na terenie działek ewidencyjnych nr 3523, 2812, 3285/11 obręb Wola Rzędzińska, gmina Tarnów. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø90 w km 17+928 o długości ok. 63 m na terenie działek ewidencyjnych nr 562/1, 562/2, 554, 551/2 oraz 551/1 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø90 w km 18+137 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197; 196/4 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 19+726 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 353 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 20+445 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318, 319/1 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 22+706 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197/2 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø90 w km 23+115 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 266, 176, 177 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø250 w km 23+309 o długości ok. 18 m na terenie działek ewidencyjnych nr 179, 180 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 24+890 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 305/1, 305/2 obręb Oleśnica, gmina Olesno. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 25+780 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 206/4 obręb Oleśnica, gmina Olesno. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 26+207 o długości ok. 16 m na terenie działek ewidencyjnych nr 58 obręb Oleśnica, gmina Olesno.  Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 28+707 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 852, 851/5 obręb Olesno, gmina Olesno. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 29+457 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 622 obręb Olesno, gmina Olesno. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 30+826 o długości ok. 21 m na terenie działek ewidencyjnych nr 290/4 obręb Olesno, gmina Olesno. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 36+034 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 200/2 obręb Niwki, gmina Olesno. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 37+145 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 12 obręb Niwki, gmina Olesno. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø160 w km 43+765 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318 obręb Gręboszów, gmina Gręboszów. - Przebudowa sieci wodociągowej Ø110 w km 45+402 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 146 obręb Biskupice, gmina Gręboszów. • Przebudowy linii napowietrznych nN: - Przebudowa linii napowietrznej nN w km 2+170 o długości ok. 169 m na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5, 435/6, 435/8, 440/1, 441/7, 440/2, 353, 471/1, 471/3 obręb Ładna, gmina Skrzyszów. - Przebudowa linii napowietrznej nN w km 9+511 o długości ok. 159 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1293, 1294, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra. - Przebudowa linii napowietrznej nN w km 45+478 o długości ok. 49 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów. • Przebudowy linii teletechnicznych: - Przebudowa linii teletechnicznej w km 2+177 (montaż nowego słupa teletechnicznego) na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5 obręb Ładna, gmina Skrzyszów. - Przebudowa linii teletechnicznej w km 9+511 o długości ok. 157 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1303, 1294, 1293, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra. - Przebudowa linii teletechnicznej w km 45+480 o długości ok. 52 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów. - Przebudowa linii światłowodowej i słupa w km 13+737 o długości ok. 57 m na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 1308/1, 169/2 obręb Śmigno, Lisia Góra, gmina Lisia Góra. - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej w km 13+743 o długości ok. 39 m wraz z likwidacją studni teletechnicznej i posadowieniem nowej studni na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 169/5, 169/2 obręb Śmigno, gmina Lisia Góra. Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) zlokalizowane w województwie małopolskim (podkreślone numery działek obejmują numery działek po podziale zatwierdzonym decyzją o ustaleniu inwestycji w zakresie terminalu z 21 marca 2017 r. znak: WI-IV.747.1.1.2017 wydaną przez Wojewodę Małopolskiego, w nawiasie wskazano numer działki sprzed podziału: POWIAT DĄBROWSKI GMINA DĄBROWA TARNOWSKA obręb 0002 Bagienica, działki o nr: 854, 855; obręb 0005 Laskówka Chorąska, działki o nr: 66/1, 157/1, 158/1, 177, 166, 551/1, 553/1, 562/1, 167/3, 196/2, 190, 544, 182, 186, 179, 180, 96, 574, 170/2, 170/1, 547, 548, 549, 566, 550/3, 565/4, 164, 87, 161, 168/1, 581, 582, 188, 90, 563, 568/1, 191, 192, 162, 187/1, 575/1, 546, 178/1, 181, 573, 39, 572/1, 197, 196/4, 567/6, 187/2, 156, 159, 173, 88, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 171, 554, 551/2, 553/2, 562/2, 92, 94, 567/5, 174; obręb 0011 Żelazówka, działki o nr: 235, 31/4, 31/6, 31/5, 31/7, 31/8, 45, 349, 352, 42, 325, 327, 328, 337, 318, 334, 335/2, 62, 20, 60, 351/3, 353, 54, 44, 56, 43, 329, 19, 347, 345, 346, 354, 321, 320, 59, 48, 49, 57, 58, 18/2, 50, 51, 52, 53, 348, 275, 367, 319/1, 319/2, 61, 47, 344, 351/2, 351/1, 326, 46, 333, 336; obręb 0012 Morzychna, działki o nr: 245, 42, 180, 181, 248/2, 271, 208, 43, 221/1, 207, 215, 133/3, 135, 177, 134, 178, 253, 174/6, 254, 58, 252, 256, 175, 244, 216, 217, 242, 243, 218, 41, 241, 138/1, 138/2, 59/1, 137/1, 132/1, 136/3, 56/3, 131/1, 248/1, 139/1, 139/2, 174/3, 176, 174/4, 174/5, 179, 260, 197/2, 220, 137/2, 266, 273, 197/1, 44/1. GMINA GRĘBOSZÓW obręb 0001 Gręboszów, działki o nr: 318, 317, 319/2, 851, 846/1; obręb 0003 Biskupice, działki o nr: 6, 66, 63, 61, 62, 16, 10, 12, 65, 145, 8, 13, 146, 70, 147, 149, 15, 14, 64, 71, 431, 11, 75/1, 20, 432, 144, 72, 7, 9; obręb 0008 Lubiczko, działki o nr: 605, 471, 9, 41, 38, 451, 344, 345, 44, 494, 582, 421, 492, 447, 588, 39, 450, 581, 442, 6, 443, 500, 583, 448, 4, 5, 422, 493, 8, 453, 46, 490, 495, 346, 45, 498, 452, 418, 444, 445, 449, 456, 457, 458, 419, 497, 40, 349, 585, 352, 10, 350, 446, 574, 126, 342, 484, 491, 499, 589, 343, 420, 496, 586, 587, 7, 11, 347/1, 348/2, 454, 43, 351, 455; obręb 0010 Ujście Jezuickie, działki o nr: 520, 435, 443, 445, 469, 470, 433, 397, 316, 391, 259, 521, 542, 456, 508, 474/1, 252, 510, 511, 263, 181, 183, 261, 274, 277, 402, 182, 266, 255, 272, 158/2, 264, 473/1, 254, 540, 267, 268, 269, 438, 513, 326, 400, 447, 449, 543, 279, 462, 258, 282, 393, 394, 159, 161, 320, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 321, 260, 246, 249, 250, 251, 386/2, 386/3, 253, 256, 275, 276, 278, 281, 535, 442, 533, 539/1, 396, 399, 401, 541, 162, 451, 459, 247, 257, 331, 468, 531, 532, 536, 537, 512, 516, 517, 519, 439, 440, 398, 395, 454, 455, 457, 458, 509, 270, 453, 265, 390, 534, 317, 538/1, 322, 330, 507, 432, 448/2, 147, 202, 436, 566, 366/1, 142, 160, 437, 184, 262, 460, 452, 392, 329; obręb Żelichów, działki o nr: 725, 224, 215/2, 672/1, 460/26, 460/66, 243, 234, 651, 652, 300, 309, 221, 239, 639, 656, 311, 632, 714, 660/1, 660/2, 671/1, 237, 425, 416, 429, 430, 433, 588, 236, 643, 648, 669/1, 646, 647, 650, 432, 723, 633/1, 633/2, 245, 246, 422, 600, 244, 230, 677/1, 418, 719, 250, 306, 251, 301, 421, 641, 657,659/3 i 659/4 (659/1), 670/1, 678, 649, 249, 307, 658/3 i 658/4 (658/1), 658/2, 668/1, 690/1, 722, 655, 665/1, 665/2, 238, 654, 241, 242, 720, 721, 667/1, 712, 713, 644, 645, 717, 415, 235, 302, 218, 219, 303, 240, 417, 310, 247, 308, 424, 715, 233, 231, 590, 420, 579, 689, 220, 232, 601, 653, 718, 634, 248, 635, 304, 419, 599, 460/1, 589, 666/1, 642, 716/1, 659/5 i 659/6 (659/2), 690/2, 299, 305. GMINA OLESNO obręb 0001 Olesno, działki o nr: 674, 746/4, 194, 886, 586, 881, 207, 613, 281, 236, 218, 603, 219, 233, 210/1, 719, 722, 854/2, 855/3, 606, 866, 253, 221, 764/9, 195, 851/3, 851/4, 851/5, 560, 569/1, 250/3, 251/2, 252/2, 687/2, 555/4, 214, 725, 249, 248/2, 264, 763/1, 584/2, 584/6, 291, 599, 614, 288, 289, 609, 283, 287/1, 268, 257/2, 607, 263/1, 624/1, 686, 275/1, 262/1, 732, 591/1, 871, 216, 729, 238, 243, 267, 690, 270/1, 244, 184, 185, 258, 186, 188, 728, 859, 608/4, 279/1, 861, 261/2, 248/1, 684, 699/20, 228, 205, 255, 259, 260/2, 260/3, 568, 583/1, 583/2, 271/2, 239, 592/2, 593/1, 852, 587/1, 222, 240, 278/2, 278/6, 247/1, 561/2, 177, 201, 202, 587/2, 720/1, 235, 853, 600/2, 601/2, 854/1, 242/2, 595/2, 290/4, 615/1, 721, 226, 217, 284, 231/1, 190, 193/1, 193/4, 553/4, 764/10, 282, 688/2, 274, 559, 562/2, 623, 899, 272/2, 689/1, 624/2, 765/18, 885, 256, 622, 730, 229, 561/1, 594; obręb 0003 Ćwików, działki o nr: 67/1, 13/1, 13/2, 25/1, 25/2, 9, 26/1, 26/2, 12/3, 23, 24, 14/2, 14/3, 14/4, 8, 11, 12/2; obręb 0006 Niwki, działki o nr: 11, 14, 15, 13, 200/2, 80, 19, 70, 67, 78, 10, 73, 12, 83, 75/3, 18, 200/3, 16, 68, 17, 20, 74, 71/5, 71/4, 69, 66/1; obręb 0007 Oleśnica, działki o nr: 429, 427/2, 313/3, 219, 204/1, 54/2, 295, 305/1, 303/1, 303/2, 63/1, 63/2, 205/1, 220/1, 313/1, 186/1, 206/4, 206/8, 185, 294, 296, 425, 186/2, 204/2, 205/2, 206/6, 206/7, 206/9, 331/2, 304/3, 221/1, 58, 59/2, 227/8, 304/4, 290/6, 208/2, 208/3, 208/1, 331/1, 293/2, 60/1, 60/2, 305/2; obręb 0008 Pilcza Żelichowska, działki o nr: 336, 231, 39, 53, 340/2, 243/5, 236/1, 251, 237, 238/3, 232, 230, 38/1, 215, 36/2, 36/3, 36/4, 339/2, 229, 242, 214, 244, 37/2; obręb 0010 Swarzów, działki o nr: 370/5, 372/2, 605, 366/1, 368/1, 369/1, 370/3, 371/1, 372/3, 374/4, 377/4, 379/4, 182, 397, 611, 614, 207, 585, 619, 613, 28, 367, 604, 379/5, 379/6, 382/2, 377/5, 377/6, 396, 381, 391, 598, 583, 617, 378/2, 589, 590, 274/6, 371/2, 371/3, 587, 374/5, 374/7, 610, 612/2, 370/6, 616, 274/5, 603/2, 607, 608, 272, 274/2, 398, 588, 620, 390, 603/1, 601, 600, 366/2, 366/3, 368/2, 369/2, 378/1, 383, 395, 370/4, 372/4, 375, 374/8; obręb 0012 Zalipie, działki o nr: 219, 44, 412, 992, 962, 822/1, 973, 1040/1, 1002, 1088/1, 901/1, 1001, 991, 1037/2, 886, 825/1, 975, 996, 998, 994, 884, 823/1, 900/1, 900/2, 824/1, 960, 1036/1, 1039/1, 1081, 999, 1088/3, 974/1, 959, 827/1, 899/1, 1044, 1035/1, 826, 963, 1037/1, 1036/2, 1038/2, 899/2, 993, 885, 909, 961, 972, 1000, 825/2, 897, 969, 986, 898/1, 970, 971, 1038/1, 887, 882, 1045. POWIAT TARNOWSKI GMINA LISIA GÓRA obręb 0001 Lisia Góra, działki o nr: 3288, 1308/1, 452/2, 2542/2, 1311/2, 2341, 1312/5, 1315, 1316/1, 2444, 2311, 2323/2, 2483, 2489, 2533, 2462/2, 2463/6, 2403, 2454/4, 2491, 2322/1, 2515, 2704/8, 2336/2, 2454/2, 2486/3, 2486/10, 2338/1, 2471, 2516, 2521/1, 2453/2, 2534, 2706/2, 1313, 2340, 2420, 2368/3, 2368/14, 2463/3, 2382, 2522/2, 2530/2, 2337, 2339/3, 1314, 2327, 2404, 2405, 2711, 2485/4, 2320, 2531, 2342, 2381/1, 2381/2, 2368/15, 2368/17, 2465, 2445, 2446, 1311/1, 2481/3, 2481/4, 2335/8, 1317/1, 2521/4, 2464, 2461/2; obręb 0002 Breń, działki o nr: 43, 44, 45; obręb 0003 Brzozówka, działki o nr: 521, 317, 293, 435, 291, 296, 485, 295, 290, 286, 284, 297, 285, 287, 289, 486, 488, 294, 484, 487, 280, 283; obręb 0004 Kobierzyn, działki o nr: 697/1, 488, 574, 562, 654/1, 28, 472/2, 692/5, 34, 691, 553, 631/1, 263, 19, 36, 696, 625, 656, 678/2, 680/2, 573, 637/2, 624, 492, 655, 262/2, 611, 616, 630, 690, 248, 20, 32/1, 32/2, 623, 636, 29, 618, 571, 268/1, 615, 33, 572/1, 555, 37, 682/1, 31/5, 262/1, 262/3, 27, 697/2, 684/2, 560, 364/1, 657, 677, 679, 247, 683, 561, 681, 612, 613, 489, 685, 570, 556/1, 556/3, 617, 265/1; obręb 0010 Śmigno, działki o nr: 176, 538, 164, 168, 717, 162/2, 169/2, 727, 167, 701, 699/5, 185, 173/1, 726, 716, 187, 188/2, 180, 885, 189, 170, 172, 183, 694, 735, 174, 175, 179, 714/1, 205, 207, 188/1, 182, 712/1 i 712/2 (712), 692/9, 713/1 i 713/2 (713), 184, 736, 737/2, 737/1, 202, 699/2, 203, 700, 169/4, 695, 711/2, 714/3, 714/2, 693, 181/2, 206, 711/1, 692/3, 911, 169/3, 169/5, 162/8; obręb 0011 Zaczarnie, działki o nr: 525, 1309, 1396, 188/2, 1576/2, 1577/1, 1320, 1339, 1328/6, 500/4, 1313, 1307, 1303, 1306, 1364, 1293, 1443, 1399, 1294, 1438, 1566, 1428, 507/3, 1569, 1351/6, 543, 557, 559, 545/3, 508, 1524/11, 1524/5, 1524/6, 1524/7, 1524/8, 1524/9, 1578/2, 1439, 1348, 1369/3, 1370/3, 506/3, 576, 533, 538, 1425, 558, 1380, 1382, 542, 1568, 1420, 1310/2, 1552, 1335, 1410/3, 1441/5, 1346, 1315, 1316, 528, 1340/9, 1308/4, 1409/4, 1436/3, 1526/5, 1356, 1572/2, 504, 1288, 503, 1305, 1336/3, 505/3, 575, 510, 556, 1372, 1312, 1553, 1519/4, 524, 529, 1330/3, 534, 539, 1334/3, 1421/1, 1414/8,501/6, 511, 541, 1359, 1345, 1523/4, 1523/5, 1523/6, 1371/1, 1390, 1287, 1383, 1412/4, 1406, 1436/4, 1351/5, 1368/2, 1329/5, 1391, 1355, 502, 1311/2, 536/4, 536/6, 540/2, 1366/2, 1431, 1398, 535, 537, 531, 1408, 1522, 505/1, 506/1, 505/4, 506/4, 507/4, 507/1, 1571/4, 1402/4, 577, 509, 544, 1444/5, 1379, 1524/3. GMINA SKRZYSZÓW obręb 0001 Ładna, działki o nr: 494/6, 573, 525, 534, 440/1, 440/2, 470/1, 470/3, 470/4, 470/6, 470/7, 494/5, 560/6, 436, 524/1, 434/10, 531/1, 564/4, 565/7, 550, 428/1, 441/7, 567/7, 566/5, 581/1, 429/1, 551, 557, 435/6, 437, 432/1, 577, 530, 527/2, 576/5, 353, 471/1, 528/2, 433, 439, 435/3, 528/1, 431/8, 535, 559, 431/1, 435/7, 435/8, 435/5, 435/9, 532/4, 533/1, 561, 471/3, 471/4, 562, 574, 494/7, 526/2; obręb 0003 Pogórska Wola, działki o nr: 2832, 2833, 1077, 1280, 2276, 1041, 1078/1, 1277, 1059/2, 1275/2, 1081, 1279, 2271/2, 1270/4, 1046, 1274, 1268/3, 1075/34, 1083/4, 1075/13, 2271/1, 1038/2, 1058/26, 1059/5, 1059/6, 1060/3, 1061/2, 1267/3, 1040, 1079, 1044, 1045, 2266/26, 1276/4, 1270/3, 1273/1, 1273/2, 2266/23, 2266/31, 2266/33, 2823/1, 1075/35, 1083/3, 2823/2, 2823/3, 1083/5, 2067/15, 1273/3. GMINA TARNÓW obręb 0011 Wola Rzędzińska, działki o nr: 3243, 3265, 4311, 4314, 4325, 3075/3, 3096/1, 3188/8, 3245/1, 4329/1, 5249, 4157/1, 474/5, 3562, 3605, 3572, 3523, 3524, 3284/6, 3282, 3276, 3117, 4072, 4276, 4307, 4321, 3110/1, 3618, 4190, 4192, 3262/1, 3528/1, 3244, 3230/1, 3231/6, 3232/6, 3281, 3264/4, 3223/1, 3588, 3280, 3595/2, 4159, 3629, 3619, 4188, 3528/6, 3578/12, 3604, 3097/1, 3614, 4052, 4179/1, 4179/2, 4179/3, 4179/4, 4179/5, 3620, 4186, 4187, 4191, 3587/2, 3643, 3642, 4173, 4053, 4073, 3601, 3561, 3597, 3590, 3592, 3591, 3575, 3526, 2960, 3527, 3560/2, 4171, 4172, 4157/2, 3622, 4181, 4182, 4174, 3563, 3621, 4185, 3583, 3224/3, 3628, 3225/3, 2959, 3249/7, 3578/4, 3258, 3260/1, 3522, 3109, 3278, 3188/3, 3957, 2965/10, 3076/1, 3286/6, 4183, 4184, 3579, 3233/7, 3248/1, 3266, 3112/14, 3108/1, 3108/2, 2812, 3115, 3607, 4054, 4074, 3285/8, 2963, 3525, 3594/5, 3596/3, 3580, 3259, 3626/14, 4180, 4178/2, 3626/13, 3626/15, 4178/1, 3285/11, 3114/7, 3114/20, 3283/1, 3283/2, 3630/3, 3261. GMINA ŻABNO obręb 0009 Kłyż, działki o nr: 110/1, 111/1, 112/1, 109/1, 113/1, 108/1; obręb 0020 Sieradza, działki o nr: 1144, 441, 440, 437, 438, 439. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, określono: - dla odcinków liniowych gazociągu na podstawie §10 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640), jako strefę kontrolowaną o szerokości 12 metrów (6 metrów po obu stronach osi gazociągu), mieszczącą się w granicach działek objętych pozwoleniem na budowę, - dla obiektów zespołów zaporowo-upustowych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010. 109.719), oraz norm branżowych, jako stałe i eksploatacyjne strefy zagrożenia wybuchem określone przez projektantów na rysunkach projektu zagospodarowania terenu. Stałe strefy zagrożenia wybuchem od urządzeń i elementów projektowanej sieci mieszczą się na działce inwestora i nie wykraczają poza ogrodzenie obiektu tj. w granicach działek objętych pozwoleniem na budowę. Obszar oddziaływania inwestycji w czasie budowy zawiera się w zakresie pasa montażowego, stanowiącym jednocześnie zakres wniosku o pozwolenie na budowę. Ww. decyzją udzielono także zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami), niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim (art. 12 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu). Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, numer telefonu 12 39 21 490, pokój 64 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki godz. 9:00 – 17:00 w pozostałe dni, tzn. od wtorku do piątku godz. 7:30 – 15:30, powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.88.2017.KS. Informuje się, iż obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, w Urzędzie Gminy Lisia Góra, w Urzędzie Gminy Skrzyszów, w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, w Urzędzie Gminy w Oleśnie, w Urzędzie Gminy Tarnów, na stronach internetowych ww. urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.     Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie o wydanej decyzji                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.11.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe