Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 13°C
wiatr: 10,4 km/h
opady: 0,4 mm

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów”

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Wójt Gminy Gręboszówzawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów”

Powyższy dokumentwyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 01.12.2017 r. do 22.12.2017 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,300922,2017.html

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Gręboszów
Gręboszów144, 33-260 Gręboszów

Osobą do kontaktu jest p. Eugeniusz Borek tel. 14 641 60 02 wew. 20 email: ug_greboszow1@wp.pl

 

                                                                                              Wójt

                                                                                            (-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia: Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Wójt Gminy Gręboszówzawiadamia: o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów” Powyższy dokumentwyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 01.12.2017 r. do 22.12.2017 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,300922,2017.html   Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi. Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Gminy Gręboszów Gręboszów144, 33-260 Gręboszów Osobą do kontaktu jest p. Eugeniusz Borek tel. 14 641 60 02 wew. 20 email: ug_greboszow1@wp.pl                                                                                                 Wójt                                                                                             (-) mgr Krystyna Świętek       Pliki do pobrania Pobierz plik Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów             Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.11.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe