Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU

NA PODSTAWIE ART. 16 § 1 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 r. –  KODEKS WYBORCZY (DZ. U. Nr 21, POZ. 112 Z PÓŹN. ZM.) W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 17 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 1017) I POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 R. ZMIENIAJĄCYM POSTANOWIENIE W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ. U. POZ. 1131) ORAZ UCHWAŁY NR XVIII/119/2012 RADY GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY GRĘBOSZÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (DZ. URZ. WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Z 2012 R. POZ. 7002) WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW PODAJE INFORMACJE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYM DOSTOSOWANYCH DO GŁOSOWANIA PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

NUMERY I GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW

NUMER OBWODU

GRANICA OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

UWAGI

NR 1

GRĘBOSZÓW

SOŁECTWA: GRĘBOSZÓW,

KARSY, LUBICZKO, WOLA

GRĘBOSZOWSKA. Granice obwodu stanowią granice sołectw

GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W GRĘBOSZOWIE, GRĘBOSZÓW 143

LOKAL OB.K.W

DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NR 2

BORUSOWA

SOŁECTWA: BORUSOWA,

HUBENICE, KOZŁÓW. Granice obwodu stanowią granice sołectw

BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUSOWEJ, BORUSOWA 106

 

NR 3

WOLA ŻELICHOWSKA

SOŁECTWA: WOLA

ŻELICHOWSKA, ŻELICHÓW, ZAPASTERNICZE. Graniceobwodu stanowią granice sołectw

BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM W WOLI ŻELICHOWSKIEJ, WOLA ŻELICHOWSKA 6

 

NR 4

UJŚCIE JEZUICKIE

SOŁECTWA: BIENIASZOWICE, BISKUPICE, OKRĘG, UJŚCIE JEZUICKIE, ZAWIERZBIE. Granice obwodu stanowią granice sołectw.

GABINET REHABILITACJI W UJŚCIU JEZUICKIM, UJŚCIE JEZUICKIE 95

LOKAL OB.K.W

DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

WYBORCA MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE, A ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NALEŻY ZGŁOSIĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW DO DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU. ZGŁOSZENIE WINNO ZAWIERAĆ NAZWISKO  I IMIĘ, IMIĘ OJCA, DATĘ URODZENIA, NR PESEL WYBORCY, OZNACZENIE WYBORÓW, A TAKŻE WSKAZANIE ADRESU NA KTÓRY MA BYĆ WYSŁANY PAKIET WYBORCZY, ALBO DEKLARACJĘ OSOBISTEGO ODBIORU PAKIETU WYBORCZEGO, JAK RÓWNIEŻ WINNO ZAWIERAĆ OŚWIADCZENIE O WPISANIU WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W GMINIE. WYBORCA KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA SKOŃCZY 75 LAT LUB WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZ. U. Z 2011 R. NR 127, POZ. 721 Z PÓŹN. ZM.) MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W JEGO IMIENIU W WYBORACH, A WNIOSEK DO WÓJTA GMINY O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2015 R. WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE TAKŻE DO DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY, KTÓREGO SIEDZIBA DOSTOSOWANA JEST DO OBSŁUGI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE GŁOSOWAĆ PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ W ALFABECIE BRAILL”A, O CZYM NALEŻY POWIADOMIĆ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W DNIU WYBORÓW. LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ W DNIU GŁOSOWANIA– 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W GODZ. OD 7.00 DO 21.00.

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

 mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU.pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2015 r.

NA PODSTAWIE ART. 16 § 1 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 r. –  KODEKS WYBORCZY (DZ. U. Nr 21, POZ. 112 Z PÓŹN. ZM.) W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 17 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 1017) I POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 R. ZMIENIAJĄCYM POSTANOWIENIE W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ. U. POZ. 1131) ORAZ UCHWAŁY NR XVIII/119/2012 RADY GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY GRĘBOSZÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (DZ. URZ. WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Z 2012 R. POZ. 7002) WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW PODAJE INFORMACJE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYM DOSTOSOWANYCH DO GŁOSOWANIA PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. NUMERY I GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW NUMER OBWODU GRANICA OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWAGI NR 1 GRĘBOSZÓW SOŁECTWA: GRĘBOSZÓW, KARSY, LUBICZKO, WOLA GRĘBOSZOWSKA. Granice obwodu stanowią granice sołectw GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W GRĘBOSZOWIE, GRĘBOSZÓW 143 LOKAL OB.K.W DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 2 BORUSOWA SOŁECTWA: BORUSOWA, HUBENICE, KOZŁÓW. Granice obwodu stanowią granice sołectw BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUSOWEJ, BORUSOWA 106   NR 3 WOLA ŻELICHOWSKA SOŁECTWA: WOLA ŻELICHOWSKA, ŻELICHÓW, ZAPASTERNICZE. Graniceobwodu stanowią granice sołectw BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM W WOLI ŻELICHOWSKIEJ, WOLA ŻELICHOWSKA 6   NR 4 UJŚCIE JEZUICKIE SOŁECTWA: BIENIASZOWICE, BISKUPICE, OKRĘG, UJŚCIE JEZUICKIE, ZAWIERZBIE. Granice obwodu stanowią granice sołectw. GABINET REHABILITACJI W UJŚCIU JEZUICKIM, UJŚCIE JEZUICKIE 95 LOKAL OB.K.W DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   WYBORCA MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE, A ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NALEŻY ZGŁOSIĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW DO DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU. ZGŁOSZENIE WINNO ZAWIERAĆ NAZWISKO  I IMIĘ, IMIĘ OJCA, DATĘ URODZENIA, NR PESEL WYBORCY, OZNACZENIE WYBORÓW, A TAKŻE WSKAZANIE ADRESU NA KTÓRY MA BYĆ WYSŁANY PAKIET WYBORCZY, ALBO DEKLARACJĘ OSOBISTEGO ODBIORU PAKIETU WYBORCZEGO, JAK RÓWNIEŻ WINNO ZAWIERAĆ OŚWIADCZENIE O WPISANIU WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W GMINIE. WYBORCA KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA SKOŃCZY 75 LAT LUB WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZ. U. Z 2011 R. NR 127, POZ. 721 Z PÓŹN. ZM.) MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W JEGO IMIENIU W WYBORACH, A WNIOSEK DO WÓJTA GMINY O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2015 R. WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE TAKŻE DO DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY, KTÓREGO SIEDZIBA DOSTOSOWANA JEST DO OBSŁUGI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE GŁOSOWAĆ PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ W ALFABECIE BRAILL”A, O CZYM NALEŻY POWIADOMIĆ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W DNIU WYBORÓW. LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ W DNIU GŁOSOWANIA– 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W GODZ. OD 7.00 DO 21.00.   WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW  mgr Krystyna Świętek         OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU.pdf         Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe