Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU

O OBWODACH GŁOSOWANIA, ICH NUMERACH I GRANICACH ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM DLA PRZEPROWADZENIA OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU.

 

NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 PKT 1 ORAZ UST. 5 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 318) W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. O ZARZĄDZENIU OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM (DZ. U. POZ. 852) ORAZ UCHWAŁY NR XVIII/119/2012 RADY GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY GRĘBOSZÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (DZ. URZ. WOJ. MAŁOPOLSKIEGO  Z 2012 R. POZ. 7002) WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW PODAJE INFORMACJE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W TYM DOSTOSOWANYCH DO GŁOSOWANIA PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU.

 

NUMERY I GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW

 

NUMER OBWODU

GRANICA OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

UWAGI

NR 1

GRĘBOSZÓW

SOŁECTWA: GRĘBOSZÓW,

KARSY, LUBICZKO, WOLA

GRĘBOSZOWSKA. Granice obwodu stanowią granice sołectw

GMINNE CENTRUM KULTURY

 I CZYTELNICTWA

W GRĘBOSZOWIE, GRĘBOSZÓW 143

LOKAL  OB.K.R

DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NR 2

BORUSOWA

SOŁECTWA: BORUSOWA,

HUBENICE, KOZŁÓW. Granice obwodu stanowią granice sołectw

BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUSOWEJ, BORUSOWA 106

 

NR 3

WOLA ŻELICHOWSKA

SOŁECTWA: WOLA

ŻELICHOWSKA, ŻELICHÓW, ZAPASTERNICZE. Graniceobwodu stanowią granice sołectw

BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM W WOLI ŻELICHOWSKIEJ, WOLA ŻELICHOWSKA 6

 

NR 4

UJŚCIE JEZUICKIE

SOŁECTWA: BIENIASZOWICE, BISKUPICE, OKRĘG, UJŚCIE JEZUICKIE, ZAWIERZBIE. Granice obwodu stanowią granice sołectw.

GABINET REHABILITACJI W UJŚCIU JEZUICKIM,

UJŚCIE JEZUICKIE 95

LOKAL  OB.K.R

DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

WYBORCA MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE, A ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NALEŻY ZGŁOSIĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW DO DNIA 24 SIERPNIA 2015 ROKU. WYBORCA KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU REFERENDUM SKOŃCZY 75 LAT LUB WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZ. U. Z 2011 R. NR 127, POZ. 721 Z PÓŹN. ZM.) MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W JEGO IMIENIU W REFERENDUM, A WNIOSEK DO WÓJTA GMINY O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 28 SIERPNIA 2015 R. WYBORCA MOŻE TAKŻE DO DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R. ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W WYBRANYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY. WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE GŁOSOWAĆ PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ W ALFABECIE BRAILL”A, O CZYM NALEŻY POWIADOMIĆ OBWODOWĄ KOMISJĘ DO SPRAW REFERENDUM W DNIU REFERENDUM.

 

LOKALE REFERENDALNE OTWARTE BĘDĄ W DNIU GŁOSOWANIA– 6 WRZEŚNIA 2015 R. W GODZ. OD 6.00 DO 22.00.

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

 mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Obwieszczenie.pdf

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.07.2015 r.

O OBWODACH GŁOSOWANIA, ICH NUMERACH I GRANICACH ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM DLA PRZEPROWADZENIA OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU.   NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 PKT 1 ORAZ UST. 5 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 318) W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. O ZARZĄDZENIU OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM (DZ. U. POZ. 852) ORAZ UCHWAŁY NR XVIII/119/2012 RADY GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY GRĘBOSZÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (DZ. URZ. WOJ. MAŁOPOLSKIEGO  Z 2012 R. POZ. 7002) WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW PODAJE INFORMACJE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W TYM DOSTOSOWANYCH DO GŁOSOWANIA PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU.   NUMERY I GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW   NUMER OBWODU GRANICA OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM UWAGI NR 1 GRĘBOSZÓW SOŁECTWA: GRĘBOSZÓW, KARSY, LUBICZKO, WOLA GRĘBOSZOWSKA. Granice obwodu stanowią granice sołectw GMINNE CENTRUM KULTURY  I CZYTELNICTWA W GRĘBOSZOWIE, GRĘBOSZÓW 143 LOKAL  OB.K.R DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 2 BORUSOWA SOŁECTWA: BORUSOWA, HUBENICE, KOZŁÓW. Granice obwodu stanowią granice sołectw BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUSOWEJ, BORUSOWA 106   NR 3 WOLA ŻELICHOWSKA SOŁECTWA: WOLA ŻELICHOWSKA, ŻELICHÓW, ZAPASTERNICZE. Graniceobwodu stanowią granice sołectw BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM W WOLI ŻELICHOWSKIEJ, WOLA ŻELICHOWSKA 6   NR 4 UJŚCIE JEZUICKIE SOŁECTWA: BIENIASZOWICE, BISKUPICE, OKRĘG, UJŚCIE JEZUICKIE, ZAWIERZBIE. Granice obwodu stanowią granice sołectw. GABINET REHABILITACJI W UJŚCIU JEZUICKIM, UJŚCIE JEZUICKIE 95 LOKAL  OB.K.R DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   WYBORCA MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE, A ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NALEŻY ZGŁOSIĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW DO DNIA 24 SIERPNIA 2015 ROKU. WYBORCA KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU REFERENDUM SKOŃCZY 75 LAT LUB WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZ. U. Z 2011 R. NR 127, POZ. 721 Z PÓŹN. ZM.) MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W JEGO IMIENIU W REFERENDUM, A WNIOSEK DO WÓJTA GMINY O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 28 SIERPNIA 2015 R. WYBORCA MOŻE TAKŻE DO DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R. ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY GRĘBOSZÓW WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W WYBRANYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY. WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE GŁOSOWAĆ PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ W ALFABECIE BRAILL”A, O CZYM NALEŻY POWIADOMIĆ OBWODOWĄ KOMISJĘ DO SPRAW REFERENDUM W DNIU REFERENDUM.   LOKALE REFERENDALNE OTWARTE BĘDĄ W DNIU GŁOSOWANIA– 6 WRZEŚNIA 2015 R. W GODZ. OD 6.00 DO 22.00.   WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW  mgr Krystyna Świętek       Obwieszczenie.pdf           Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.07.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe