Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,2 mm

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

 z dnia 1 maja 2017 r.

 

 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

 Na podstawie art.31a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. Dz.U. z 2016, poz. 446/ zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z obniżeniem się stanu wody na rz. Wisła poniżej stanu ostrzegawczego, a także prognozami hydrologicznymi na najbliższy okres odwołuje się z dniem 1 maja 2017 r. od godziny 1300 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gręboszów.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wojskowo – obronnych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1.

 

 

Wójt                

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Józef Woźniak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.05.2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW  z dnia 1 maja 2017 r.    w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.  Na podstawie art.31a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. Dz.U. z 2016, poz. 446/ zarządzam co następuje: § 1 W związku z obniżeniem się stanu wody na rz. Wisła poniżej stanu ostrzegawczego, a także prognozami hydrologicznymi na najbliższy okres odwołuje się z dniem 1 maja 2017 r. od godziny 1300 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gręboszów. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wojskowo – obronnych.   § 3 Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1.     Wójt                 (-) mgr Krystyna Świętek                         Opracowanie: Józef Woźniak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.05.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe