Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 9,0 km/h
opady: 0,0 mm

Przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w dniach od 26 lutego 2018 r. do dnia 12  marca 2018 r. przyjmowane są wnioski od osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności - w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego" w 2018 roku.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu PONE na terenie Gminy Gręboszów. Podjęcie przez Gminę Gręboszów działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja stanowić będzie:
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW do 50 % kosztów kwalifikowanych
- dofinansowanie ze środków Gminy Gręboszów  minimum 10% kosztów kwalifikowanych
- wkład własny mieszkańca – pozostała część kosztów

Ostateczna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu.

Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji:

 1. demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
 2. montaż nowej kotłowni na gaz, olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na gaz jest posiadanie przygotowanej instalacji do zamontowania pieca gazowego.
 3. podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania,
 4. montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) jest spełnienie przez te urządzenia wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE) – będzie wymagane przedłożenie stosownego certyfikatu.

Maksymalne dofinansowanie (ze środków WFOŚiGW) dla modernizacji kotłowni (o mocy do 1 MW) na:

 1. kotłownię kondensacyjną do 1 300,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7500 zł,
 2. kotłownię olejową  do 840,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4700 zł,
 3. ogrzewanie elektryczne do 580 zł/kW mocy,  ale nie więcej niż 3400 zł
 4. kotłownię na biomasę do 1 150,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł,
 5. kotłownię węglową do 650,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł,

wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni. Moc nowej kotłowni powinna być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję! Wnioski można składać do siedziby Urzędu Gminy Gręboszów.

Po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu planowanych działań, mieszkańcy którzy złożyli wniosek będą zapraszani do podpisania umów dotacji celem realizacji inwestycji. Po otrzymaniu dotacji Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w okresie do 5 lat od daty uruchomienia nowej instalacji, tj. w czasie trwałości projektu.

Pozostałe warunki udziału w Programie:

 1. Gmina w imieniu mieszkańców składa i rozlicza wniosek o dofinansowanie. Mieszkańcy we własnym zakresie realizują zakup nowego urządzenia, demontaż i montaż nowej kotłowni. Po zmodernizowaniu kotłowni mieszkańcy przedkładają w Urzędzie Gminy Fakturę z realizacji zadania.
 2. Realizacja projektu i jego rozliczenie musi nastąpić w bieżącym roku kalendarzowym.
 3. Aby otrzymać dofinansowanie mieszkaniec musi przedłożyć protokół z trwałego demontażu starego kotła.
 4. Przystępując do udziału w projekcie, mieszkaniec składa wraz z wnioskiem fakturę PRO-FORMA lub szacunkowy kosztorys potwierdzający orientacyjny koszt wymiany źródła ciepła.

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski wraz z Fakturą PRO-FORMA lub szacunkowym kosztorysem należy składać w terminie do 12 marca 2018 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów, pokój nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu na załączonym formularzu.

W przypadku dużej liczby wniosków i brakiem możliwości pozyskania odpowiednich środków finansowych z WFOŚiGW dotacja udzielona zostanie według kolejności wpływu wniosków.

Dodatkowych informacji udziela:

Urząd Gminy Gręboszów - pok. nr 1 tel. 14 6416002 w. 23.

 

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców lub nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA.doc

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/02luty/Piece ogloszenie/1.JPG

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.02.2018 r.

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w dniach od 26 lutego 2018 r. do dnia 12  marca 2018 r. przyjmowane są wnioski od osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności - w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego" w 2018 roku. Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu PONE na terenie Gminy Gręboszów. Podjęcie przez Gminę Gręboszów działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja stanowić będzie: - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW do 50 % kosztów kwalifikowanych - dofinansowanie ze środków Gminy Gręboszów  minimum 10% kosztów kwalifikowanych - wkład własny mieszkańca – pozostała część kosztów Ostateczna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu. Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji: demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, montaż nowej kotłowni na gaz, olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na gaz jest posiadanie przygotowanej instalacji do zamontowania pieca gazowego. podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania, montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) jest spełnienie przez te urządzenia wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE) – będzie wymagane przedłożenie stosownego certyfikatu. Maksymalne dofinansowanie (ze środków WFOŚiGW) dla modernizacji kotłowni (o mocy do 1 MW) na: kotłownię kondensacyjną do 1 300,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7500 zł, kotłownię olejową  do 840,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4700 zł, ogrzewanie elektryczne do 580 zł/kW mocy,  ale nie więcej niż 3400 zł kotłownię na biomasę do 1 150,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł, kotłownię węglową do 650,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł, wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni. Moc nowej kotłowni powinna być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję! Wnioski można składać do siedziby Urzędu Gminy Gręboszów. Po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu planowanych działań, mieszkańcy którzy złożyli wniosek będą zapraszani do podpisania umów dotacji celem realizacji inwestycji. Po otrzymaniu dotacji Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w okresie do 5 lat od daty uruchomienia nowej instalacji, tj. w czasie trwałości projektu. Pozostałe warunki udziału w Programie: Gmina w imieniu mieszkańców składa i rozlicza wniosek o dofinansowanie. Mieszkańcy we własnym zakresie realizują zakup nowego urządzenia, demontaż i montaż nowej kotłowni. Po zmodernizowaniu kotłowni mieszkańcy przedkładają w Urzędzie Gminy Fakturę z realizacji zadania. Realizacja projektu i jego rozliczenie musi nastąpić w bieżącym roku kalendarzowym. Aby otrzymać dofinansowanie mieszkaniec musi przedłożyć protokół z trwałego demontażu starego kotła. Przystępując do udziału w projekcie, mieszkaniec składa wraz z wnioskiem fakturę PRO-FORMA lub szacunkowy kosztorys potwierdzający orientacyjny koszt wymiany źródła ciepła. Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski wraz z Fakturą PRO-FORMA lub szacunkowym kosztorysem należy składać w terminie do 12 marca 2018 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów, pokój nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu na załączonym formularzu. W przypadku dużej liczby wniosków i brakiem możliwości pozyskania odpowiednich środków finansowych z WFOŚiGW dotacja udzielona zostanie według kolejności wpływu wniosków. Dodatkowych informacji udziela: Urząd Gminy Gręboszów - pok. nr 1 tel. 14 6416002 w. 23.   Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców lub nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   WNIOSEK ZGŁOSZENIA.doc             Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.02.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe