Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,0 km/h
opady: 0,2 mm

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew z działki nr 141/2 położonej w miejscowości Kozłów

Gręboszów, dnia 07.04.2016 r.

 

            Wójt Gminy Gręboszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu usytuowanych na działce oznaczonej numerem 141/2 położonej w miejscowości Kozłów, gmina Gręboszów:

1. Przedmiot przetargu: drzewa w ilość 49 szt. gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni [cm]: 160, 160, 190, 165, 115, 110, 150, 180, 35, 225, 180, 100, 160, 135, 230, 190, 130, 180, 155, 220, 150, 140, 180, 110, 150, 210, 220, 170, 170, 220, 120, 50, 90, 70, 100, 160, 125, 150, 125, 115, 130, 105, 100, 130, 120, 140, 130, 70, 50.

Cena wywoławcza wynosi 1.500,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 900, w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze.

3. Wadium: wynosi 100,00 zł.

Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33946210132004400014980006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów do dnia 14 kwietnia 2016 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym niniejszym ogłoszeniem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w Urzędzie Gminy Gręboszów po podpisaniu protokołu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy, nie dokona wpłaty za zakupione drzewa wadium nie podlega zwrotowi.

4. Nabywca drzew zobowiązany jest:

- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki drzew na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. drzewa ściąć na własny koszt, pień zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren, a drzewa przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie klupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące sprzedaży drzewa można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której usytuowane są drzewa.

 

 

Wójt                

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mariusz Knaga

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.04.2016 r.

Gręboszów, dnia 07.04.2016 r.               Wójt Gminy Gręboszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu usytuowanych na działce oznaczonej numerem 141/2 położonej w miejscowości Kozłów, gmina Gręboszów: 1. Przedmiot przetargu: drzewa w ilość 49 szt. gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni [cm]: 160, 160, 190, 165, 115, 110, 150, 180, 35, 225, 180, 100, 160, 135, 230, 190, 130, 180, 155, 220, 150, 140, 180, 110, 150, 210, 220, 170, 170, 220, 120, 50, 90, 70, 100, 160, 125, 150, 125, 115, 130, 105, 100, 130, 120, 140, 130, 70, 50. Cena wywoławcza wynosi 1.500,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 900, w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze. 3. Wadium: wynosi 100,00 zł. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33946210132004400014980006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów do dnia 14 kwietnia 2016 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym niniejszym ogłoszeniem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w Urzędzie Gminy Gręboszów po podpisaniu protokołu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy, nie dokona wpłaty za zakupione drzewa wadium nie podlega zwrotowi. 4. Nabywca drzew zobowiązany jest: - wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki drzew na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. drzewa ściąć na własny koszt, pień zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren, a drzewa przetransportować na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie klupującego oraz osób trzecich. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny. Informacje dotyczące sprzedaży drzewa można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której usytuowane są drzewa.     Wójt                 (-) mgr Krystyna Świętek     Pliki do pobrania Pobierz plik Przetarg na dzerwa         Opracowanie: Mariusz Knaga Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.04.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe