Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie: od 21 listopada do 5 grudnia 2016r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 11:15 do 19:15, wtorek - piątek od 7:15 do 15:15. Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 grudnia 2016 roku o godzinie 19.15. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl w zakładce „Nabory wniosków".
Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” - ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek od 11:15 do 19:15, wtorek - piątek od 7:15 do 15:15. Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych wynosi 600 000 złotych.
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą - spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 ze zm.).
Formą wsparcia jest refundacja w wysokości maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 120 000 złotych, minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację wynosi 25 001 złotych.
Zakres tematyczny operacji - w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Pełna informacja na temat ogłoszonego naboru dostępna jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl oraz w załączniku.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2016/11listopad/Spotkanie informacyjne i szkolenie/logotypy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.11.2016 r.

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, OlesnoOgłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:Przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie: od 21 listopada do 5 grudnia 2016r.Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 11:15 do 19:15, wtorek - piątek od 7:15 do 15:15. Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 grudnia 2016 roku o godzinie 19.15. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl w zakładce „Nabory wniosków".Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” - ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek od 11:15 do 19:15, wtorek - piątek od 7:15 do 15:15. Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych wynosi 600 000 złotych.O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą - spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 ze zm.).Formą wsparcia jest refundacja w wysokości maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 120 000 złotych, minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację wynosi 25 001 złotych.Zakres tematyczny operacji - w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Pełna informacja na temat ogłoszonego naboru dostępna jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl oraz w załączniku.             Pliki do pobrania Pobierz plik Ogloszenie_o_naborze_nr1_2016.pdf Pobierz plik Regulamin_naboru_wnioskow_nr1_2016.pdf             Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.11.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe