Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

działająca na terenie gmin:

Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:

16.04.2018 r. – 30.04.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 17:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyćna obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Formą wsparcia jest refundacja w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 120 000 złotych, minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację wynosi 25 001 złotych.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2018 wynosi ogółem 240 000 PLN (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy)

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania - ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek od 11:15 do 19:15, wtorek - piątek od 7:15 do 15:15. oraz pod numerem tel. 41/ 35 29 077.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi Regulamin naboru nr 1/2018 wraz z załącznikami.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Perly/1.1.jpg

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Perly/1.2.jpg

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.03.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno   Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin naboru wniosków: 16.04.2018 r. – 30.04.2018 r. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 17:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyćna obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Forma wsparcia: Formą wsparcia jest refundacja w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 120 000 złotych, minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację wynosi 25 001 złotych. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Warunki udzielenia wsparcia: Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2018 wynosi ogółem 240 000 PLN (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy) Informacja o miejscu udostępnienia LSR: Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania - ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek od 11:15 do 19:15, wtorek - piątek od 7:15 do 15:15. oraz pod numerem tel. 41/ 35 29 077. Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi Regulamin naboru nr 1/2018 wraz z załącznikami.             Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.03.2018 r.  
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe