Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o negocjacji cenowej na sprzedaż drzewa na pniu miejscowości Kozłów

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza negocjacje cenowe sprzedaży drzew na pniu usytuowanych na działce nr 141/2 w miejscowości Kozłów, gatunku lipa drobnolistna w ilości 49 sztuk, o obwodach pni [cm]: 160, 160, 190, 165, 115, 110, 150, 180, 35, 225, 180, 100, 160, 135, 230, 190, 130, 180, 155, 220, 150, 140, 180, 110, 150, 210, 220, 170, 170, 220, 120, 50, 90, 70, 100, 160, 125, 150, 125, 115, 130, 105, 100, 130, 120, 140, 130, 70, 50.

Cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Negocjacje odbędą się w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze.

Nabywca drzew jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. od zamknięcia negocjacji nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

Informacja dotyczące sprzedaży drzewa na pniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

 

Wójt              

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mariusz Knaga

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.04.2016 r.

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza negocjacje cenowe sprzedaży drzew na pniu usytuowanych na działce nr 141/2 w miejscowości Kozłów, gatunku lipa drobnolistna w ilości 49 sztuk, o obwodach pni [cm]: 160, 160, 190, 165, 115, 110, 150, 180, 35, 225, 180, 100, 160, 135, 230, 190, 130, 180, 155, 220, 150, 140, 180, 110, 150, 210, 220, 170, 170, 220, 120, 50, 90, 70, 100, 160, 125, 150, 125, 115, 130, 105, 100, 130, 120, 140, 130, 70, 50. Cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%. Negocjacje odbędą się w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze. Nabywca drzew jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. od zamknięcia negocjacji nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn. Informacja dotyczące sprzedaży drzewa na pniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do sprzedaży.     Wójt               (-) mgr Krystyna Świętek     Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie o negocjacji cenowej                   Opracowanie: Mariusz Knaga Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.04.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe