Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 19°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,0 mm

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

Znak: RŚ.6230.11.2016                   Gręboszów, dnia 3 października 2016 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Gręboszów.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 03 października 2016 r. do 28 października 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów adres: 33-260  Gręboszów 144, pokój nr 1.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Mieczysława Mamulskiego w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. Nr 1 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 w. 23.

 

 

Wójt             

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamuski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.10.2016 r.

Znak: RŚ.6230.11.2016                   Gręboszów, dnia 3 października 2016 r. W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Gręboszów. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 03 października 2016 r. do 28 października 2016 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów adres: 33-260  Gręboszów 144, pokój nr 1. Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Mieczysława Mamulskiego w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. Nr 1 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 w. 23.     Wójt              (-) mgr Krystyna Świętek                         Opracowanie: Mieczysław Mamuski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.10.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe