Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,5 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Znak:  RŚ.6230.5.2016                            Gręboszów, dnia  25 marca 2016 r.

 OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

 W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Gręboszów.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie  do 29 kwietnia 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144, pokój nr  1.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Mieczysława Mamulskiego w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 w. 23.

 

 

 Wójt Gminy Gręboszów

 (-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.03.2016 r.

Znak:  RŚ.6230.5.2016                            Gręboszów, dnia  25 marca 2016 r.  OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW  W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Gręboszów. Nabór wniosków odbędzie się w terminie  do 29 kwietnia 2016 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144, pokój nr  1. Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Mieczysława Mamulskiego w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 w. 23.      Wójt Gminy Gręboszów  (-) mgr Krystyna Świętek     Pliki do pobrania Pobierz plik Ogloszenie o naborze - pomoc rzeczowa 2016.pdf Pobierz plik Regulamin wsparcia dla najubozszych.pdf                   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.03.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe