Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 16°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o sprzedaży drzew

Urząd Gminy Gręboszów oferuje do sprzedaży 49 szt. obumarłych drzew gatunku lipa drobnolistna, o obwodach pni [cm]: 160, 160, 190, 165, 115, 110, 150, 180, 35, 225, 180, 100, 160, 135, 230, 190, 130, 180, 155, 220, 150, 140, 180, 110, 150, 210, 220, 170, 170, 220, 120, 50, 90, 70, 100, 160, 125, 150, 125, 115, 130, 105, 100, 130, 120, 140, 130, 70, 50 - usytuowanych na działce gminnej nr 141/2 w miejscowości Kozłów (droga dojazdowa do cmentarza parafii Borusowa).

Oferty zakupu drzew prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów - pok. Nr 11 do dnia 15 lipca 2016 r.

Nabywca drzew zobowiązany jest:
- wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy,
- na czas wycinki drzew zabezpieczyć   i  oznakować przylegający teren,
- dokonać wycinki drzew w terminie do 31 sierpnia 2016 r., pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren  i  przetransportować na swój plac składowy.

Nabywca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich.

Informacji dotyczących sprzedaży drzewa można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23

Urząd Gminy Gręboszów oferuje do sprzedaży 49 szt. obumarłych drzew gatunku lipa drobnolistna, o obwodach pni [cm]: 160, 160, 190, 165, 115, 110, 150, 180, 35, 225, 180, 100, 160, 135, 230, 190, 130, 180, 155, 220, 150, 140, 180, 110, 150, 210, 220, 170, 170, 220, 120, 50, 90, 70, 100, 160, 125, 150, 125, 115, 130, 105, 100, 130, 120, 140, 130, 70, 50 - usytuowanych na działce gminnej nr 141/2 w miejscowości Kozłów (droga dojazdowa do cmentarza parafii Borusowa). Oferty zakupu drzew prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów - pok. Nr 11 do dnia 15 lipca 2016 r. Nabywca drzew zobowiązany jest: - wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki drzew zabezpieczyć   i  oznakować przylegający teren, - dokonać wycinki drzew w terminie do 31 sierpnia 2016 r., pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren  i  przetransportować na swój plac składowy. Nabywca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich. Informacji dotyczących sprzedaży drzewa można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe