Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 22°C
wiatr: 6,9 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż drzew:

  1. 1. Drzewo rosnące na działce nr 491/1 w miejscowości Bieniaszowice, ilość 1 szt. gatunku jesion o obwodzie 220 cm, cena wywoławcza wynosi 200,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.
  2. 2. Pień drzewa, gatunku wierzba znajdujący się na działce nr 451 położonej w Woli Żelichowskiej, obwód tego pnia wynosi 310 cm, objętość tego drzewa wynosi 7,26 m3, cena wywoławcza 100,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 22 lutego 2016 r.:

- o godzinie 900. – sprzedaż drzewa w miejscowości Bieniaszowice,

- o godzinie 930. – sprzedaż drzewa w miejscowości Wola Żelichowska,

Nabywca drzew jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki drzewa, oraz usunięcia z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzewa z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 31 marca 2016 r. od zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewo, i usunąć z nieruchomości gminnej, pień zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem ich z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

Informacja dotyczące sprzedaży drzew uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

 

Wójt                 

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mariusz Knaga

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.02.2016 r.

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż drzew: 1. Drzewo rosnące na działce nr 491/1 w miejscowości Bieniaszowice, ilość 1 szt. gatunku jesion o obwodzie 220 cm, cena wywoławcza wynosi 200,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%. 2. Pień drzewa, gatunku wierzba znajdujący się na działce nr 451 położonej w Woli Żelichowskiej, obwód tego pnia wynosi 310 cm, objętość tego drzewa wynosi 7,26 m3, cena wywoławcza 100,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 22 lutego 2016 r.: - o godzinie 900. – sprzedaż drzewa w miejscowości Bieniaszowice, - o godzinie 930. – sprzedaż drzewa w miejscowości Wola Żelichowska, Nabywca drzew jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki drzewa, oraz usunięcia z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzewa z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 31 marca 2016 r. od zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewo, i usunąć z nieruchomości gminnej, pień zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem ich z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn. Informacja dotyczące sprzedaży drzew uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.     Wójt                  (-) mgr Krystyna Świętek         Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew             Opracowanie: Mariusz Knaga Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.02.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe