Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
piątek
1 lipca
temperatura: 31°C
wiatr: 19,2 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie w sprawie projektu „E-usługi w Informacji Przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego”

W związku z realizacją projektu, ,,E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w dn. 31.03.2017r. w siedzibie tutejszego starostwa odbyło się spotkanie informacyjne przy udziale wójtów, burmistrzów i przedstawicieli gmin z terenu powiatu dąbrowskiego.

Tematem spotkania było wykonanie zdjęć lotniczych dla obszaru całego powiatu dąbrowskiego, a w konsekwencji opracowanie  cyfrowej ortofotomapy. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę prac, tj. Konsorcjum firm: MGGP AERO Sp z o.o., GISPRO sp. z o.o. oraz OPEGIEKA sp. z o.o. . Zobrazowania lotnicze wykonane przez uprawnioną do tego jednostkę  posłużą jako materiał pomocniczy przy przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej ustalenie przebiegu granic nieruchomości, aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie m.in. budynków i użytków gruntowych oraz innych pracach geodezyjnych wykonywanych na terenie całego powiatu.

Z uwagi iż jedną z istotnych informacji, jaką dostarczą zobrazowania terenu, jest położenie znaków granicznych, zasadnym jest aby właściciele nieruchomości odpowiednio oznaczyli istniejące w terenie znaki graniczne, tj. w taki sposób aby były one widoczne na zdjęciach. Dotyczy to położenia znaków granicznych istniejących w punktach granicznych, wykonanych z trwałego materiału, np.: granicznik betonowy, słupek metalowy, kamień bądź inny element zagospodarowania znajdujący się w tym punkcie (róg ogrodzenia, budynku, podmurówki). Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku dokonywać znakowania, jednak należy zaznaczyć, iż znacznie ułatwi to przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic nieruchomości w ramach późniejszych etapów realizowanego projektu. Ponadto, znakowanie może być wykonane tylko w tych miejscach, gdzie granica nieruchomości nie budzi żadnych wątpliwości i jest bezsporna. Preferowany termin wykonania znakowania: do 5 kwietnia 2017 r.

Przedstawiamy prezentację dotyczącą znakowania znaków granicznych oraz realizacji projektu w części dotyczącej ewidencji gruntów i budynków.

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/04kwiecien/Ogloszenie w sprawie projektu „E-uslugi w Informacji Przestrzen/1.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.04.2017 r.

W związku z realizacją projektu, ,,E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w dn. 31.03.2017r. w siedzibie tutejszego starostwa odbyło się spotkanie informacyjne przy udziale wójtów, burmistrzów i przedstawicieli gmin z terenu powiatu dąbrowskiego. Tematem spotkania było wykonanie zdjęć lotniczych dla obszaru całego powiatu dąbrowskiego, a w konsekwencji opracowanie  cyfrowej ortofotomapy. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę prac, tj. Konsorcjum firm: MGGP AERO Sp z o.o., GISPRO sp. z o.o. oraz OPEGIEKA sp. z o.o. . Zobrazowania lotnicze wykonane przez uprawnioną do tego jednostkę  posłużą jako materiał pomocniczy przy przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej ustalenie przebiegu granic nieruchomości, aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie m.in. budynków i użytków gruntowych oraz innych pracach geodezyjnych wykonywanych na terenie całego powiatu. Z uwagi iż jedną z istotnych informacji, jaką dostarczą zobrazowania terenu, jest położenie znaków granicznych, zasadnym jest aby właściciele nieruchomości odpowiednio oznaczyli istniejące w terenie znaki graniczne, tj. w taki sposób aby były one widoczne na zdjęciach. Dotyczy to położenia znaków granicznych istniejących w punktach granicznych, wykonanych z trwałego materiału, np.: granicznik betonowy, słupek metalowy, kamień bądź inny element zagospodarowania znajdujący się w tym punkcie (róg ogrodzenia, budynku, podmurówki). Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku dokonywać znakowania, jednak należy zaznaczyć, iż znacznie ułatwi to przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic nieruchomości w ramach późniejszych etapów realizowanego projektu. Ponadto, znakowanie może być wykonane tylko w tych miejscach, gdzie granica nieruchomości nie budzi żadnych wątpliwości i jest bezsporna. Preferowany termin wykonania znakowania: do 5 kwietnia 2017 r. Przedstawiamy prezentację dotyczącą znakowania znaków granicznych oraz realizacji projektu w części dotyczącej ewidencji gruntów i budynków.     Pliki do pobrania Pobierz plik Prezentacja znakowanie                   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.04.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe