Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Gręboszów, dn. 2.10.2023  r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Gręboszów

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

  1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się 10 października 2023 r. i zakończą się 24 października 2023 r.

  1. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu (załącznik nr 1),  formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi (załącznik nr 2) oraz klauzulą informacyjną, zostanie umieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl ;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 24 października 2023 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

  1. Zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające oraz mające siedzibę na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 2.10.2023 r.

Gręboszów, dn. 2.10.2023  r. Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Cel i przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji: Konsultacje rozpoczną się 10 października 2023 r. i zakończą się 24 października 2023 r. Forma konsultacji: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu (załącznik nr 1),  formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi (załącznik nr 2) oraz klauzulą informacyjną, zostanie umieszczone: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl ; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów. Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 24 października 2023 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego). Zasięg terytorialny konsultacji: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające oraz mające siedzibę na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz załącznik nr 2.docx Pobierz plik Formularz załącznik nr 2.pdf Pobierz plik Klauzaula RODO.docx Pobierz plik Klauzaula RODO.pdf Pobierz plik Program na 2024.docx Pobierz plik Program na 2024.pdf         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 2.10.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe