Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Oszustwa w obrocie paliwami

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

 

Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą:

 1. 1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego w podatku VAT,
 2. 2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze odpowiedzialności solidarnej,
 3. 3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”,
 4. 4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”,
 5. 5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy,
 6. 6. Odpowiedzialność karno-skarbową.

W dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:

1.Bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których kupują paliwo,

 1. 1. Unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości,
 2. 2. Żądać oryginalnych dokumentów (np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja),
 3. 3. Zawierać transakcje bezgotówkowe,
 4. 4. Żądać oprócz faktury świadectwa jakości paliwa,
 5. 5. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT (np. na stronie https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat),
 6. 6. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje na obrót paliwami (na stronie: http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html),
 7. 7. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Minister Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (na stronie: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl).

 

 

 

 

Oszustwa w obrocie paliwami.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.10.2015 r.

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.   Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą: 1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego w podatku VAT, 2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze odpowiedzialności solidarnej, 3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”, 4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”, 5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy, 6. Odpowiedzialność karno-skarbową. W dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób: 1.Bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których kupują paliwo, 1. Unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości, 2. Żądać oryginalnych dokumentów (np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja), 3. Zawierać transakcje bezgotówkowe, 4. Żądać oprócz faktury świadectwa jakości paliwa, 5. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT (np. na stronie https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat), 6. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje na obrót paliwami (na stronie: http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html), 7. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Minister Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (na stronie: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl).         Oszustwa w obrocie paliwami.pdf                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe