Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 2,8 km/h
opady: 0,0 mm

„Pamiętamy, Cześć i chwała poległym bohaterom”

Z okazji okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 9 listopada 2018 r. w Klubie Senior+ w Hubenicach odbyła się „Wieczernica” przygotowana przez Seniorów i młodzież z Placówki Wsparcia Dziennego z Gręboszowa. Na uroczystości zaprezentowano całokształt działań i zrywów niepodległościowych Polaków, wiele istotnych wydarzeń i postaci historycznych, które wniosły ogromny wkład w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne i czytano wiersze. Należy podkreślić, że były prezentowane wiersze autorskie seniorów – Pani Danieli Chabinka i ś.p. Pana Stanisława Skowyra. W obchodach 100 - lecia  Odzyskania Niepodległości uczestniczyli Pan Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, sekretarz gminy Bronisław Błach, skarbnik gminy Pani Bożena Furgał, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani Pani Bożena Landowska oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Pan Wiesław Lizak.

„Wolność krwią wywalczona”

Moja Ojczyzna, moja kochana,

Ileż to razy we krwi skąpana.

Ileż to razy matki płakały

Gdy z czarnym krzyżem listy dostały.

Lecz Naród Polski to Ród Piastowski,

Broni swe miasta, broni swe wioski.

Matki swych synów w bój posyłały

Na pożegnanie różaniec dały…

Niech on Cię strzeże na polu chwały

Ażebyś wrócił zdrów no i cały.

Dziewczęta chłopców swoich żegnały

Na pożegnanie usta dawały. Nie jedna szlocha,

Nie jedna płacze czy ja Cię luby jeszcze zobaczę?

Choćbyś kaleki wrócił kochany ja Ci opatrzę blizny i rany.

Chyba że legniesz od wroga kuli to niech Cię Polska ziemia utuli.

A gdy spał będziesz w tym ciemnym grobie niech  wolna

Polska przyśni się Tobie. Krzyż ucałuję na Twoim grobie,

Dumna o Tobie będę mówiła, poległ –by wolna Ojczyzna była.

                                                                      

/ Stanisław Skowyra/

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń, Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.11.2018 r.

Z okazji okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 9 listopada 2018 r. w Klubie Senior+ w Hubenicach odbyła się „Wieczernica” przygotowana przez Seniorów i młodzież z Placówki Wsparcia Dziennego z Gręboszowa. Na uroczystości zaprezentowano całokształt działań i zrywów niepodległościowych Polaków, wiele istotnych wydarzeń i postaci historycznych, które wniosły ogromny wkład w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne i czytano wiersze. Należy podkreślić, że były prezentowane wiersze autorskie seniorów – Pani Danieli Chabinka i ś.p. Pana Stanisława Skowyra. W obchodach 100 - lecia  Odzyskania Niepodległości uczestniczyli Pan Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, sekretarz gminy Bronisław Błach, skarbnik gminy Pani Bożena Furgał, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani Pani Bożena Landowska oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Pan Wiesław Lizak. „Wolność krwią wywalczona” Moja Ojczyzna, moja kochana, Ileż to razy we krwi skąpana. Ileż to razy matki płakały Gdy z czarnym krzyżem listy dostały. Lecz Naród Polski to Ród Piastowski, Broni swe miasta, broni swe wioski. Matki swych synów w bój posyłały Na pożegnanie różaniec dały… Niech on Cię strzeże na polu chwały Ażebyś wrócił zdrów no i cały. Dziewczęta chłopców swoich żegnały Na pożegnanie usta dawały. Nie jedna szlocha, Nie jedna płacze czy ja Cię luby jeszcze zobaczę? Choćbyś kaleki wrócił kochany ja Ci opatrzę blizny i rany. Chyba że legniesz od wroga kuli to niech Cię Polska ziemia utuli. A gdy spał będziesz w tym ciemnym grobie niech  wolna Polska przyśni się Tobie. Krzyż ucałuję na Twoim grobie, Dumna o Tobie będę mówiła, poległ –by wolna Ojczyzna była.                                                                        / Stanisław Skowyra/   Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Elżbieta Ciochoń, Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.11.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe