Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
sobota
25 czerwca
temperatura: 29°C
wiatr: 19,6 km/h
opady: 0,0 mm

PARP i Instytut PPP zapraszają przedsiębiorców na pierwsze spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych z zakresu ppp

W dniach 12-13 grudnia 2013 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się pierwsze spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię  firmy oraz dla prawników. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy seminarium zapoznają się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp, począwszy od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących partnerstwa, poprzez zadania stron współpracy – strony publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów oraz poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania projektem ppp. Podczas seminarium każdy przedsiębiorca będzie miał także możliwość skonsultowania z ekspertami prowadzącymi seminarium szans swojej firmy na uczestnictwo w rynku ppp. Zdobyta podczas seminariów regionalnych wiedza to szansa dla przedsiębiorców na podniesienie konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia materiały z omawianymi podczas seminarium zagadnieniami, wyżywienie oraz nocleg-jeśli zaistnieje taka potrzeba. Na zakończenie seminarium każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o uczestnictwie potwierdzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Natomiast przedsiębiorstwo otrzyma zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej w związku z uczestnictwem pracownika w seminarium współfinansowanym z funduszy europejskich.

Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Hugo przy ul. Orkana 14 w Kędzierzynie-Koźlu. Rejestracji na seminarium można dokonać poprzez: formularz na stronie www.ppp.parp.gov.pl, kontaktując się z Instytutem PPP pod numerami telefonów: (22) 435 95 02, 535 006 591 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: ppp-efs@ippp.pl .

To już drugi cykl seminariów regionalnych organizowanych przez PARP w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Pierwszy miał miejsce na początku 2012 roku i był przeznaczony dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem projektu PARP jest upowszechnianie wiedzy na temat ppp, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Podziałanie 2.1.3.

Więcej informacji na stronie: www.ppp.parp.gov.pl

 

Broszura informacyjna

 

 

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/PARP i Instytut PPP zapraszaja przedsiebiorcow na pierwsze spotk/logo1.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/PARP i Instytut PPP zapraszaja przedsiebiorcow na pierwsze spotk/logo.JPG

 

 

Wprowadzenie: M. Janowiec 06.12.2013 r.

W dniach 12-13 grudnia 2013 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się pierwsze spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię  firmy oraz dla prawników. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa. Uczestnicy seminarium zapoznają się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp, począwszy od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących partnerstwa, poprzez zadania stron współpracy – strony publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów oraz poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania projektem ppp. Podczas seminarium każdy przedsiębiorca będzie miał także możliwość skonsultowania z ekspertami prowadzącymi seminarium szans swojej firmy na uczestnictwo w rynku ppp. Zdobyta podczas seminariów regionalnych wiedza to szansa dla przedsiębiorców na podniesienie konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności. Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia materiały z omawianymi podczas seminarium zagadnieniami, wyżywienie oraz nocleg-jeśli zaistnieje taka potrzeba. Na zakończenie seminarium każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o uczestnictwie potwierdzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Natomiast przedsiębiorstwo otrzyma zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej w związku z uczestnictwem pracownika w seminarium współfinansowanym z funduszy europejskich. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Hugo przy ul. Orkana 14 w Kędzierzynie-Koźlu. Rejestracji na seminarium można dokonać poprzez: formularz na stronie www.ppp.parp.gov.pl, kontaktując się z Instytutem PPP pod numerami telefonów: (22) 435 95 02, 535 006 591 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: ppp-efs@ippp.pl . To już drugi cykl seminariów regionalnych organizowanych przez PARP w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Pierwszy miał miejsce na początku 2012 roku i był przeznaczony dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem projektu PARP jest upowszechnianie wiedzy na temat ppp, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Podziałanie 2.1.3. Więcej informacji na stronie: www.ppp.parp.gov.pl   Broszura informacyjna           Wprowadzenie: M. Janowiec 06.12.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe