Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 8,5 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dotycząca dokonywania wpisów do rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich żywności pochodzenia roślinnego

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Sprawa: rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich żywności pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o informowanie podmiotów prowadzących produkcję pierwotną (rolników) i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich żywności pochodzenia roślinnego, o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powyższy obowiązek wynika z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z póź. zm.).

Produkcja pierwotna (podstawowa) - zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku str.1 z późn zm.) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późno zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów ( ... ), podlega karze pieniężnej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007r. Nr 106, poz. 730). Wniosek o wpis zakładu do rejestru można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej (banner - wnioski do pobrania) lub w siedzibie Stacji.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Dąbrowie Tarnowskiej          

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Sprawa: rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich żywności pochodzenia roślinnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o informowanie podmiotów prowadzących produkcję pierwotną (rolników) i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich żywności pochodzenia roślinnego, o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powyższy obowiązek wynika z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z póź. zm.). Produkcja pierwotna (podstawowa) - zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku str.1 z późn zm.) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego. Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późno zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów ( ... ), podlega karze pieniężnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007r. Nr 106, poz. 730). Wniosek o wpis zakładu do rejestru można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej (banner - wnioski do pobrania) lub w siedzibie Stacji.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej                 Pliki do pobrania Pobierz plik Informacja dot. dokonywania wpisów do rejestru Pliki do pobrania Pobierz plik Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe