Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Podpisanie umowy na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 14 maja 2020 r. w siedzibie firmy „WAWRZASZEK ISS” Sp. z o.o., Sp. Komandytowa  w Bielsku-Białej, została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gręboszów a Spółką na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” który będzie użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice- Kozłów, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Umowę ze strony Gminy Gręboszów podpisał Krzysztof Gil – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Bożeny Furgał – Skarbnika Gminy, a ze strony spółki Robert Fiałek – Kierownik Działu Sprzedaży.

Samochód m-ki Scania, model P 360 wybrany w postępowaniu przetargowym ma umowny termin dostawy na dzień 15 czerwca 2020 roku, ale według oświadczenia dostawcy będzie gotowy już na przełomie maja i czerwca. Wartość umowna zakupu samochodu, to 999 990,00 zł brutto. Na kwotę tą, w części składa się dotacja w wysokości 800 000,00 zł uzyskana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego  przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Już wcześniej z tego funduszu za kwotę 106 000,00 zł zakupiono podstawowe wyposażenie które w ramach przetargu zostanie zamontowane na tym samochodzie.

Dodatkowo w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 100 000,00 zł z Komendy Głównej PSP w Warszawie, pojazd zostanie wyposażony w sprzęt przewidziany w przetargu jako opcjonalny, a jego wartość wyniesie 121 770,00 zł brutto.

Tak więc podpisanie umowy oraz bliska dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego, w znakomity sposób podniesie stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy. Jest też ukoronowaniem starań podejmowanych w celu pozyskania znaczących środków zewnętrznych których wysokość zamyka się kwotą 1 006 000 zł.

 

 

Podpisanie umowy na dostawe samochodu ratowniczo-gasniczego/Podpisanie umowy na dostawe samochodu ratowniczo-gasniczego 3.jpg

 

Podpisanie umowy na dostawe samochodu ratowniczo-gasniczego/Podpisanie umowy na dostawe samochodu ratowniczo-gasniczego 2.jpg

 

Podpisanie umowy na dostawe samochodu ratowniczo-gasniczego/Podpisanie umowy na dostawe samochodu ratowniczo-gasniczego 1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.05.2020 r.

W dniu 14 maja 2020 r. w siedzibie firmy „WAWRZASZEK ISS” Sp. z o.o., Sp. Komandytowa  w Bielsku-Białej, została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gręboszów a Spółką na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” który będzie użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice- Kozłów, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Umowę ze strony Gminy Gręboszów podpisał Krzysztof Gil – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Bożeny Furgał – Skarbnika Gminy, a ze strony spółki Robert Fiałek – Kierownik Działu Sprzedaży. Samochód m-ki Scania, model P 360 wybrany w postępowaniu przetargowym ma umowny termin dostawy na dzień 15 czerwca 2020 roku, ale według oświadczenia dostawcy będzie gotowy już na przełomie maja i czerwca. Wartość umowna zakupu samochodu, to 999 990,00 zł brutto. Na kwotę tą, w części składa się dotacja w wysokości 800 000,00 zł uzyskana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego  przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Już wcześniej z tego funduszu za kwotę 106 000,00 zł zakupiono podstawowe wyposażenie które w ramach przetargu zostanie zamontowane na tym samochodzie. Dodatkowo w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 100 000,00 zł z Komendy Głównej PSP w Warszawie, pojazd zostanie wyposażony w sprzęt przewidziany w przetargu jako opcjonalny, a jego wartość wyniesie 121 770,00 zł brutto. Tak więc podpisanie umowy oraz bliska dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego, w znakomity sposób podniesie stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy. Jest też ukoronowaniem starań podejmowanych w celu pozyskania znaczących środków zewnętrznych których wysokość zamyka się kwotą 1 006 000 zł.                         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.05.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe