Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 15°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gręboszów

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Tarnowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy  

w Tarnowie I      

Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 września 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Zbigniew Mieczysław Dymon, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wola Żelichowska

2.

Aneta Agnieszka Boroniec, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska

3.

Eugeniusz Bułat, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska

4.

Stanisława Celina Gała, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Gręboszów

5.

Zbigniew Kochańczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lubiczko

6.

Urszula Paulina Kosiniak - Loraj, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Biskupice

7.

Małgorzata Józefa Kowal, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Borusowa

8.

Maria Kowynia, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Wola Gręboszowska

9.

Michał Tomasz Misiaszek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kozłów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Mieczysław Jan Mamulski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Bieniaszowice

2.

Albert Zygmunt Złotkowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kraków

3.

Anna Małgorzata Borek, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Gręboszów

4.

Andrzej Boroniec, zgłoszony przez KWW DOBRA GMINA, zam. Karsy

5.

Ewelina Renata Dymon, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wola Żelichowska

6.

Patrycja Celina Kachniarz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska

7.

Paulina Klaudia Kowynia, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Wola Gręboszowska

8.

Monika Maria Piątek, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Okręg

9.

Sabina Maria Socha, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Ryszard Stanisław Smoła, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Borusowa

2.

Bernadetta Małgorzata Więcek, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Dąbrowa Tarnowska

3.

Paweł Zygmunt Bułat, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska

4.

Dorota Dąbroś, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Borusowa

5.

Stanisława Gaweł, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Borusowa

6.

Bartłomiej Mateusz Gil, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kozłów

7.

Marian Kalafarski, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Gręboszów

8.

Kazimierz Józef Pawlina, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Kozłów

9.

Angelina Agata Wójtowicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Hubenice

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Kazimierz Michał Świętek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kozłów

2.

Anna Barbara Tomasik, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska

3.

Aneta Bochenek, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Tarnów

4.

Paulina Daria Dąbroś, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Borusowa

5.

Łukasz Zygmunt Gil, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Kozłów

6.

Ryszard Bogumił Grodecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Borusowa

7.

Zofia Ewa Seruś, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Wola Żelichowska

8.

Jacek Krzysztof Wójtowicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Borusowa

9.

Henryk Zygmunt Zając, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Borusowa

 

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Rafał Marek Lizak, zgłoszony przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Żelichów

2.

Kamil Stanisław Misiaszek, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Kozłów

3.

Bożena Olga Bułat, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska

4.

Natalia Monika Czosnyka, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Żabno

5.

Danuta Dudek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żelichów

6.

Paulina Katarzyna Grabiec, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Ujście Jezuickie

7.

Małgorzata Anna Łoboda, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska

8.

Damian Franciszek Morawiec, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zapasternicze

9.

Ryszard Mosio, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żelichów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Stanisław Józef Trzpit, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żelichów

2.

Łukasz Stanisław Trzpit, zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Żelichów

3.

Paulina Olga Białas, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Borusowa

4.

Ewelina Paulina Dudek, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Ujście Jezuickie

5.

Józef Jan Dudek, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Żelichów

6.

Kinga Magdalena Kopieć, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żelichów

7.

Jan Stanisław Kozieja, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Zapasternicze

8.

Maria Nagórzańska, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Biskupice

9.

Mirosław Piotr Wytrwał, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Ujście Jezuickie

 

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Bożena Landowska, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Biskupice

2.

Ewa Kowal, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Ujście Jezuickie

3.

Paweł Antoni Gil, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Hubenice

4.

Tomasz Janowiec, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wola Żelichowska

5.

Klaudia Koziara, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Bieniaszowice

6.

Anna Agnieszka Łuszcz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Biskupice

7.

Tomasz Jan Sobota, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Biskupice

8.

Jadwiga Maria Surowiec, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Okręg

9.

Paulina Teresa Tendera, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Karsy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Józef Syktus, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żelichów

2.

Patrycja Monika KOWAL, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Ujście Jezuickie

3.

Piotr Daniel Janowiec, zgłoszony przez KWW DOBRA GMINA, zam. Wola Żelichowska

4.

Maciej Przemysław Kowynia, zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Gręboszów

5.

Marta Beata Owsikowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Ujście Jezuickie

6.

Zdzisław Pabian, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Żelichów

7.

Marian Sambor, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ujście Jezuickie

8.

Władysław Józef Szumilas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Ujście Jezuickie

9.

Elżbieta Joanna Tokarczyk, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Bieniaszowice

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2018 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:   § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do postanowienia.   § 2. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Tarnowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów.   § 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Komisarz Wyborczy   w Tarnowie I       Katarzyna Joanna Tutaj                 Załączniki do postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 września 2018 r. Załącznik nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów: Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania 1. Zbigniew Mieczysław Dymon, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wola Żelichowska 2. Aneta Agnieszka Boroniec, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska 3. Eugeniusz Bułat, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska 4. Stanisława Celina Gała, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Gręboszów 5. Zbigniew Kochańczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lubiczko 6. Urszula Paulina Kosiniak - Loraj, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Biskupice 7. Małgorzata Józefa Kowal, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Borusowa 8. Maria Kowynia, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Wola Gręboszowska 9. Michał Tomasz Misiaszek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kozłów   Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania 1. Mieczysław Jan Mamulski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Bieniaszowice 2. Albert Zygmunt Złotkowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kraków 3. Anna Małgorzata Borek, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Gręboszów 4. Andrzej Boroniec, zgłoszony przez KWW DOBRA GMINA, zam. Karsy 5. Ewelina Renata Dymon, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wola Żelichowska 6. Patrycja Celina Kachniarz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska 7. Paulina Klaudia Kowynia, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Wola Gręboszowska 8. Monika Maria Piątek, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Okręg 9. Sabina Maria Socha, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska     Załącznik nr 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów: Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania 1. Ryszard Stanisław Smoła, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Borusowa 2. Bernadetta Małgorzata Więcek, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Dąbrowa Tarnowska 3. Paweł Zygmunt Bułat, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska 4. Dorota Dąbroś, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Borusowa 5. Stanisława Gaweł, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Borusowa 6. Bartłomiej Mateusz Gil, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kozłów 7. Marian Kalafarski, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Gręboszów 8. Kazimierz Józef Pawlina, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Kozłów 9. Angelina Agata Wójtowicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Hubenice   Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania 1. Kazimierz Michał Świętek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kozłów 2. Anna Barbara Tomasik, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska 3. Aneta Bochenek, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Tarnów 4. Paulina Daria Dąbroś, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Borusowa 5. Łukasz Zygmunt Gil, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Kozłów 6. Ryszard Bogumił Grodecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Borusowa 7. Zofia Ewa Seruś, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Wola Żelichowska 8. Jacek Krzysztof Wójtowicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Borusowa 9. Henryk Zygmunt Zając, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Borusowa     Załącznik nr 3 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów: Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania 1. Rafał Marek Lizak, zgłoszony przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Żelichów 2. Kamil Stanisław Misiaszek, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Kozłów 3. Bożena Olga Bułat, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Żelichowska 4. Natalia Monika Czosnyka, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Żabno 5. Danuta Dudek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żelichów 6. Paulina Katarzyna Grabiec, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Ujście Jezuickie 7. Małgorzata Anna Łoboda, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Gręboszowska 8. Damian Franciszek Morawiec, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zapasternicze 9. Ryszard Mosio, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żelichów   Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania 1. Stanisław Józef Trzpit, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żelichów 2. Łukasz Stanisław Trzpit, zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Żelichów 3. Paulina Olga Białas, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Borusowa 4. Ewelina Paulina Dudek, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Ujście Jezuickie 5. Józef Jan Dudek, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Żelichów 6. Kinga Magdalena Kopieć, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Żelichów 7. Jan Stanisław Kozieja, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Zapasternicze 8. Maria Nagórzańska, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Biskupice 9. Mirosław Piotr Wytrwał, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Ujście Jezuickie     Załącznik nr 4 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów: Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania 1. Bożena Landowska, zgłoszona przez KWW DOBRA GMINA, zam. Biskupice 2. Ewa Kowal, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Ujście Jezuickie 3. Paweł Antoni Gil, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Hubenice 4. Tomasz Janowiec, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wola Żelichowska 5. Klaudia Koziara, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Bieniaszowice 6. Anna Agnieszka Łuszcz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Biskupice 7. Tomasz Jan Sobota, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Biskupice 8. Jadwiga Maria Surowiec, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Okręg 9. Paulina Teresa Tendera, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Karsy   Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania 1. Józef Syktus, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żelichów 2. Patrycja Monika KOWAL, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ, zam. Ujście Jezuickie 3. Piotr Daniel Janowiec, zgłoszony przez KWW DOBRA GMINA, zam. Wola Żelichowska 4. Maciej Przemysław Kowynia, zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Gręboszów 5. Marta Beata Owsikowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Ujście Jezuickie 6. Zdzisław Pabian, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Żelichów 7. Marian Sambor, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ujście Jezuickie 8. Władysław Józef Szumilas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Ujście Jezuickie 9. Elżbieta Joanna Tokarczyk, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Bieniaszowice       Pliki do pobrania Pobierz plik Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gręboszów           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe