Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

postanawiam

§ 1. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Tarnowie, w mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 5.

§ 3. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 6 do nr 44.

§ 4. Upoważnić Starostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta Tarnowa do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w §1-3.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Tarnowie

(-) Jacek Satko

 

Załącznik 3

do Postanowienia

Komisarz Wyborczy w Tarnowie

z dnia 22 września 2014 r.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej

skład komisji:

1. Krzysztof  Czochara

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

2. Zofia Teresa Borowska, zam. Dąbrowa Tarnowska

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Jowita Maria Dąbroś, zam. Dąbrowa Tarnowska

zgłoszenia dokonał: KWW Porozumienie Prawicy

4. Franciszek  Kopieć, zam. Dąbrowa Tarnowska

zgłoszenia dokonał: KWW Niezależni Powiśle Dąbrowskie

5. Zygmunt  Kułaga, zam. Dąbrowa Tarnowska

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

6. Franciszek  Sztiglic, zam. Dąbrowa Tarnowska

zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego

7. Mariola Lucyna Zdarowska, zam. Nieczajna Górna

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

 

 

Załącznik 24

do Postanowienia

Komisarz Wyborczy w Tarnowie

z dnia 22 września 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie

skład komisji:

1. Jolanta Anna Apryasz, zam. Borusowa

zgłoszenia dokonał: KWW Porozumienie Prawicy

2. Maria  Gardulska, zam. Gręboszów

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Wiesław  Lizak, zam. Gręboszów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

4. Ewa Maria Sobota, zam. Zawierzbie

zgłoszenia dokonał: KWW Niezależni Powiśle Dąbrowskie

5. Anna Barbara Tomasik, zam. Wola Gręboszowska

zgłoszenia dokonał: KWW Gmina Nasz Dom

6. Andrzej  Wcisło, zam. Zawierzbie

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

7. Aneta  Wytrwał, zam. Borusowa

zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego

 

 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.jpg

Załącznik 3 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej.doc

Załącznik 24 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. Gminna Komisja wyborcza w Gręboszowie.doc

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2014 r.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. postanawiam § 1. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4. § 2. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Tarnowie, w mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 5. § 3. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 6 do nr 44. § 4. Upoważnić Starostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta Tarnowa do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w §1-3. § 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.       Komisarz Wyborczy w Tarnowie (-) Jacek Satko   Załącznik 3 do Postanowienia Komisarz Wyborczy w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej skład komisji: 1. Krzysztof  Czochara Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie 2. Zofia Teresa Borowska, zam. Dąbrowa Tarnowska zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość 3. Jowita Maria Dąbroś, zam. Dąbrowa Tarnowska zgłoszenia dokonał: KWW Porozumienie Prawicy 4. Franciszek  Kopieć, zam. Dąbrowa Tarnowska zgłoszenia dokonał: KWW Niezależni Powiśle Dąbrowskie 5. Zygmunt  Kułaga, zam. Dąbrowa Tarnowska zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL 6. Franciszek  Sztiglic, zam. Dąbrowa Tarnowska zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego 7. Mariola Lucyna Zdarowska, zam. Nieczajna Górna zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP     Załącznik 24 do Postanowienia Komisarz Wyborczy w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie skład komisji: 1. Jolanta Anna Apryasz, zam. Borusowa zgłoszenia dokonał: KWW Porozumienie Prawicy 2. Maria  Gardulska, zam. Gręboszów zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość 3. Wiesław  Lizak, zam. Gręboszów zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL 4. Ewa Maria Sobota, zam. Zawierzbie zgłoszenia dokonał: KWW Niezależni Powiśle Dąbrowskie 5. Anna Barbara Tomasik, zam. Wola Gręboszowska zgłoszenia dokonał: KWW Gmina Nasz Dom 6. Andrzej  Wcisło, zam. Zawierzbie zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP 7. Aneta  Wytrwał, zam. Borusowa zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego       Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.jpg Załącznik 3 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej.doc Załącznik 24 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. Gminna Komisja wyborcza w Gręboszowie.doc           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe