Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Postanowienie Nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 62/2019

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r., zgodnie z załącznikiem
nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy     
w Tarnowie I         

 /-/ Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

Załącznik nr 1                                                    

do Postanowienia nr 62/2019 Komisarza Wyborczego

w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r.                        

 

Gm. Bolesław

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68, 33-220 Bolesław

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Dąbrowa Tarnowska

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 2

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 3

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 4

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 5

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 6

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 7

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 8

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 9

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 10

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 11

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 12

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 13

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 14

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 15

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 16

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 17

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 18

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 19

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 20

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

 

Gm. Gręboszów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 33-260 Gręboszów 143

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Mędrzechów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:30

 

 

Gm. Olesno

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 5

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 6

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 8

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

Gm. Radgoszcz

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Radgoszcz, ul. Witosa 24

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 09:00

 

 

Gm. Szczucin

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 2

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 3

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 4

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 5

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 6

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 7

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 8

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 9

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

Gm. Ciężkowice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Ciężkowice

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 17:00

 

 

Gm. Gromnik

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:ul. Jana Pawła II 11

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 14:00

 

 

Gm. Lisia Góra

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 5

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 6

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 8

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 9

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 10

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 11

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 12

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

Gm. Pleśna

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Radłów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna 1, 33-130 Radów

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Ryglice

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 2

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 3

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 4

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

Nr 5

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

Nr 6

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 7

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 8

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 9

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

Gm. Rzepiennik Strzyżewski

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Skrzyszów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Remiza OSP w Skrzyszowie 33-156 Skrzyszów 335A

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 14:30

 

 

Gm. Tarnów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Tarnów, Al. Solidarności 5-9

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Tuchów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Wierzchosławice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa, 33-122 Wierzchosławice 39A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 17:00

 

 

Gm. Wietrzychowice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Wojnicz

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Dom Ludowy w Dębinie Zakrzowskiej

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

 

Gm. Zakliczyn

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Ratusz w Zakliczynie, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Żabno

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 2

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 3

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 4

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 5

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 6

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 7

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 8

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 9

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 10

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 11

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

 

Gm. Szerzyny

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Szerzyny, Szerzyny 521

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 14:00

 

 

M. Tarnów

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 3

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 4

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 5

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 6

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 8

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 9

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 10

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 11

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 12

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 13

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 14

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 15

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 16

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 17

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 18

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 19

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 20

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 21

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 22

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 23

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 24

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 25

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 26

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 27

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 28

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 29

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 30

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 31

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 32

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 33

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 34

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 35

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 36

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 37

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 38

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 39

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 40

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 41

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 42

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 43

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 44

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 45

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 46

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 47

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 48

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 49

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 50

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 51

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 52

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 53

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 54

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 55

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 56

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 57

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 58

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 59

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 60

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 61

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 62

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 63

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 64

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 65

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 66

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 67

Miejsce:Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 68

Miejsce:Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178a

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 69

Miejsce:Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 70

Miejsce:Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Szpitalna 53

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:30

Nr 71

Miejsce:ZOL przy MCM sp.z.o.o. ul. Kwiatkowskiego 15

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 72

Miejsce:Zakład Karny ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 08:00

Nr 73

Miejsce:Zakład Karny ul. Konarskiego 2

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.05.2019 r.

POSTANOWIENIE NR 62/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.   Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: § 1. Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia. § 2. Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta). § 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Komisarz Wyborczy      w Tarnowie I           /-/ Katarzyna Joanna Tutaj     Załącznik nr 1                                                     do Postanowienia nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r.                           Gm. Bolesław Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68, 33-220 Bolesław Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30     Gm. Dąbrowa Tarnowska Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Nr 1 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30 Nr 2 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30 Nr 3 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30 Nr 4 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30 Nr 5 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30 Nr 6 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30 Nr 7 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 Nr 8 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 Nr 9 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 Nr 10 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 Nr 11 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 Nr 12 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 Nr 13 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 Nr 14 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 15 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 16 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 17 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 18 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 19 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 20 Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30   Gm. Gręboszów Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 33-260 Gręboszów 143 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 18:00     Gm. Mędrzechów Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:30     Gm. Olesno Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Nr 1 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 2 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 3 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 4 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 5 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 6 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 7 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 8 Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00   Gm. Radgoszcz Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Radgoszcz, ul. Witosa 24 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 09:00     Gm. Szczucin Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Nr 1 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 2 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 3 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 4 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 5 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 6 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 7 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00 Nr 8 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 9 Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00   Gm. Ciężkowice Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Urząd Gminy Ciężkowice Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 17:00     Gm. Gromnik Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:ul. Jana Pawła II 11 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 14:00     Gm. Lisia Góra Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Nr 1 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 2 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 3 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 4 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 5 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 6 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 7 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 8 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 9 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 10 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 11 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 12 Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00   Gm. Pleśna Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 18:00     Gm. Radłów Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna 1, 33-130 Radów Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:30     Gm. Ryglice Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Nr 1 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00 Nr 2 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00 Nr 3 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00 Nr 4 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00 Nr 5 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00 Nr 6 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30 Nr 7 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30 Nr 8 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30 Nr 9 Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3. Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00   Gm. Rzepiennik Strzyżewski Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 18:00     Gm. Skrzyszów Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Remiza OSP w Skrzyszowie 33-156 Skrzyszów 335A Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 14:30     Gm. Tarnów Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00     Gm. Tuchów Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30     Gm. Wierzchosławice Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa, 33-122 Wierzchosławice 39A Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 17:00     Gm. Wietrzychowice Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00     Gm. Wojnicz Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Dom Ludowy w Dębinie Zakrzowskiej Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00     Gm. Zakliczyn Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Ratusz w Zakliczynie, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00     Gm. Żabno Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Nr 1 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00 Nr 2 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00 Nr 3 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00 Nr 4 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00 Nr 5 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00 Nr 6 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30 Nr 7 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30 Nr 8 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30 Nr 9 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30 Nr 10 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30 Nr 11 Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30   Gm. Szerzyny Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce:Urząd Gminy Szerzyny, Szerzyny 521 Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 14:00     M. Tarnów Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Nr 1 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 2 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 3 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 4 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 5 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 6 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 7 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 8 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 9 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 10 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30 Nr 11 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 12 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 13 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 14 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 15 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 16 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 17 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 18 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 19 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 20 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 21 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 22 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 23 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 24 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 25 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 26 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 27 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 28 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 29 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 30 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 31 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 32 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 33 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 34 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 35 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 36 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 37 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 38 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 39 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 40 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 41 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 42 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 43 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 44 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 45 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 46 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 47 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 48 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 49 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 50 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 51 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 52 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 53 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 54 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 55 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 56 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 57 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 58 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 59 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 60 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 61 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 62 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00 Nr 63 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 64 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 65 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 66 Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 67 Miejsce:Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 68 Miejsce:Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178a Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 69 Miejsce:Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 16:00 Nr 70 Miejsce:Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Szpitalna 53 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:30 Nr 71 Miejsce:ZOL przy MCM sp.z.o.o. ul. Kwiatkowskiego 15 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00 Nr 72 Miejsce:Zakład Karny ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9 Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 08:00 Nr 73 Miejsce:Zakład Karny ul. Konarskiego 2 Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00   Pliki do pobrania Pobierz plik Postanowienie Nr 62.pdf Pobierz plik Zalaczniki do postanowienia Nr 62.pdf         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.05.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe