Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Informuje

W związku z stwierdzonymi przypadkami niedopełnienia przez właścicieli bydła, owiec i kóz obowiązku wynikającego z art.42 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 ) na mocy którego, posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że powyższy czyn na mocy art. 85 ust l pkt. 2b cytowanej ustawy zagrożony jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub karą grzywny.

W związku z stwierdzonymi przypadkami niedopełnienia przez właścicieli bydła, owiec i kóz obowiązku wynikającego z art.42 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 ) na mocy którego, posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że powyższy czyn na mocy art. 85 ust l pkt. 2b cytowanej ustawy zagrożony jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub karą grzywny.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe