Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 13,9 km/h
opady: 0,0 mm

Program Asystent Rodziny w 2023 roku

Flaga i Godlo Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 39/AR/FP/2023 w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku.

W ramach programu zostaną dofinansowane:

  • do 80% kosztów dodatku do wynagrodzenia przyznanego asystentowi rodziny w wysokości do 2 000 zł, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku proporcjonalnie do wymiaru etatu,
  • do 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres listopad – grudzień 2023 r. na zatrudnienie asystentów rodziny poniesione od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 22 listopada 2023 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r., a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 1 161,28 zł. (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt jeden złotych 28/100), z tego:

  • 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  • 881,28 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 28/100) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę 7 854,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2023 r.

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 39/AR/FP/2023 w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku. W ramach programu zostaną dofinansowane: do 80% kosztów dodatku do wynagrodzenia przyznanego asystentowi rodziny w wysokości do 2 000 zł, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku proporcjonalnie do wymiaru etatu, do 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres listopad – grudzień 2023 r. na zatrudnienie asystentów rodziny poniesione od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”. Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 22 listopada 2023 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r., a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 1 161,28 zł. (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt jeden złotych 28/100), z tego: 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku, 881,28 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 28/100) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r. Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę 7 854,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe