Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Programy realizowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2022.pdf

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2021.pdf

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2020.pdf

 

Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2024

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2023

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2022.pdf

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2021.pdf

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2020.pdf

 

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych - rok 2023

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego – rok 2022

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (I-V 2021 r.)

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (V-XII 2021 r.)

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2023

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2022.pdf

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2021.pdf

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2020.pdf

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2019.pdf

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Realizacja zadania Pomoc państwa w zakresie dożywania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wielotonowego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2024

 

Program „Wspieraj Seniora”

Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – rok 2021.pdf

 

Program Wieloletni "Senior+"

Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Borusowej na KLUB SENIOR + w Hubenicach

 

Program Asystent Rodziny

Program Asystent Rodziny na rok 2021

Program Asystent Rodziny na rok 2022

Program Asystent Rodziny na rok 2023

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2021 r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024   Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023   Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2022.pdf Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2021.pdf Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2020.pdf   Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2024 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2023 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2022.pdf Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2021.pdf Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2020.pdf   Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych - rok 2023 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego – rok 2022 Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (I-V 2021 r.) Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (V-XII 2021 r.)   Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2023 Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2022.pdf Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2021.pdf Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2020.pdf Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2019.pdf   Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Realizacja zadania Pomoc państwa w zakresie dożywania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wielotonowego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2024   Program „Wspieraj Seniora” Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – rok 2021.pdf   Program Wieloletni "Senior+" Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Borusowej na KLUB SENIOR + w Hubenicach   Program Asystent Rodziny Program Asystent Rodziny na rok 2021 Program Asystent Rodziny na rok 2022 Program Asystent Rodziny na rok 2023           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe