Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 15°C
wiatr: 6,8 km/h
opady: 0,0 mm

Projekt „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis

Ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

 

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) - 1280 zł brutto/mc,
 • PŁATNE Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
 • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie.
 • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo w tym osoby niepełnosprawne, (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.

 

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów.

 

Czas trwania projektu – 01.01.2018 – 31.12.2020 r.

 

Terminy rekrutacji są ogłaszane na stornie internetowej .

 

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Aneta Gacek

Agnieszka Osika

Paulina Witek

Tel. 535191921

Tel. 574084886

 

e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, a.osika@spoldzielniaserwis.pl, p.witek@spoldzielniaseriws.pl         

www.aktywizacjatarnow.pl

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/06czerwiec/Aktywizacja zawodowa mlodych subregionu tarnowskiego/AST_plakat - NEW.png

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.06.2018 r.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis Ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów   Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu: PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) - 1280 zł brutto/mc, PŁATNE Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu. Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu. Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego. Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów: Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania, Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami, Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy, Zwrot kosztów za badania lekarskie. Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki: osoby bierne zawodowo w tym osoby niepełnosprawne, (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego, w wieku od 15 do 29 lat.   Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów.   Czas trwania projektu – 01.01.2018 – 31.12.2020 r.   Terminy rekrutacji są ogłaszane na stornie internetowej .     Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu: Aneta Gacek Agnieszka Osika Paulina Witek Tel. 535191921 Tel. 574084886   e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, a.osika@spoldzielniaserwis.pl, p.witek@spoldzielniaseriws.pl          www.aktywizacjatarnow.pl                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.06.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe