Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
wtorek
9 sierpnia
temperatura: 16°C
wiatr: 10,5 km/h
opady: 0,0 mm

Projekt „Dobry Czas na Pracę KOM i ST”

Szanowni Państwo,

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Dobry Czas na Pracę KOM i ST” mający na celu aktywizację osób niepracujących które ukończyły 30 rok życia (bierne zawodowo lub bezrobotne), które należą do co najmniej jednej z grup:

powyżej 50 roku życia,

długotrwale bezrobotne,

z niepełnosprawnościami,

o niskich kwalifikacjach,

kobiet.

Możliwy jest również udział mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do ww. wskazanych grup przy czym w ich przypadku wsparcie ogranicza się do szkoleń specjalistycznych.

Osoby te muszą mieszkać w następujących powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim,  proszowickim, tarnowskim,  wielickim, mieście Krakowie lub Tarnowie.

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym wybranym przez pracodawcę lub w 3 miesięcznym stażu z możliwością przedłużenia o 3 miesiące (uczestnik otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez MARR oraz opłacamy składki ZUS).

Projekt „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie  8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.marr.pl/dcp;  tel:785 056 874 lub 12 617 99 84 .

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Projekt „Dobry Czas na Prace KOM i ST”/image001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2018 r.

Szanowni Państwo, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Dobry Czas na Pracę KOM i ST” mający na celu aktywizację osób niepracujących które ukończyły 30 rok życia (bierne zawodowo lub bezrobotne), które należą do co najmniej jednej z grup: – powyżej 50 roku życia, – długotrwale bezrobotne, – z niepełnosprawnościami, – o niskich kwalifikacjach, – kobiet. Możliwy jest również udział mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do ww. wskazanych grup przy czym w ich przypadku wsparcie ogranicza się do szkoleń specjalistycznych. Osoby te muszą mieszkać w następujących powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim,  proszowickim, tarnowskim,  wielickim, mieście Krakowie lub Tarnowie. W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym wybranym przez pracodawcę lub w 3 miesięcznym stażu z możliwością przedłużenia o 3 miesiące (uczestnik otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez MARR oraz opłacamy składki ZUS). Projekt „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie  8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na stronie internetowej: www.marr.pl/dcp;  tel:785 056 874 lub 12 617 99 84 .                       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe