Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
21 maja
temperatura: 19°C
wiatr: 13,2 km/h
opady: 0,0 mm

Przywrócenie funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie

Urząd Gminy w Gręboszowie informuje, że z dniem 20 kwietnia 2020r. Wójt Gminy odwiesił zakaz funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie, którego funkcjonowanie zawieszone było od 16 marca br.  Wznowienia sprzedaży na  placu targowym ma na celu wspieranie lokalnych rolników, jednakże musimy pamiętać  o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Za porządek przy stoisku odpowiada SPRZEDAWCA.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na targowisku zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny:

1) Stosować właściwą higienę rąk,
2) Stosować maseczki ochronne,
3) Stosować zasady bezpieczeństwa żywności - restrykcje z pełną świadomością,
4) Zachować bezpieczną odległość klient-klient,  klient-sprzedawca, sprzedawca-  sprzedawca (minimum  1,5  metra ),
5) Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
6) Obowiązuje całkowity zakaz samoobsługi – TOWAR PODAJE  WYŁĄCZNIE  SPRZEDAWCA.

Jeżeli służby porządkowe zgłoszą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na Placu Targowym, handel zostanie ponownie wstrzymany, aż do odwołania.

 

 

 

Zarządzenie porządkowe Nr 44/2020
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.; poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się zawieszenie funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie, wprowadzone Zarządzeniem porządkowym Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz Zarządzeniem porządkowym Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Porządkowego Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów.

§ 2. 1. Sprzedawców i kupujących zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa na targowisku zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

2. Jeżeli służby porządkowe ujawnią i zgłoszą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na Placu Targowym, handel może zostać ponownie wstrzymany, aż do odwołania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Wójt


Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.04.2020 r.

Urząd Gminy w Gręboszowie informuje, że z dniem 20 kwietnia 2020r. Wójt Gminy odwiesił zakaz funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie, którego funkcjonowanie zawieszone było od 16 marca br.  Wznowienia sprzedaży na  placu targowym ma na celu wspieranie lokalnych rolników, jednakże musimy pamiętać  o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Za porządek przy stoisku odpowiada SPRZEDAWCA. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na targowisku zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny: 1) Stosować właściwą higienę rąk, 2) Stosować maseczki ochronne, 3) Stosować zasady bezpieczeństwa żywności - restrykcje z pełną świadomością, 4) Zachować bezpieczną odległość klient-klient,  klient-sprzedawca, sprzedawca-  sprzedawca (minimum  1,5  metra ), 5) Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego, 6) Obowiązuje całkowity zakaz samoobsługi – TOWAR PODAJE  WYŁĄCZNIE  SPRZEDAWCA. Jeżeli służby porządkowe zgłoszą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na Placu Targowym, handel zostanie ponownie wstrzymany, aż do odwołania.       Zarządzenie porządkowe Nr 44/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.; poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje: § 1. Odwołuje się zawieszenie funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie, wprowadzone Zarządzeniem porządkowym Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz Zarządzeniem porządkowym Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Porządkowego Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów. § 2. 1. Sprzedawców i kupujących zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa na targowisku zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. 2. Jeżeli służby porządkowe ujawnią i zgłoszą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na Placu Targowym, handel może zostać ponownie wstrzymany, aż do odwołania. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.       Wójt Krzysztof Gil     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Porządkowe Nr 44/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania Placu Targowego w Gręboszowie           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.04.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe