Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 16°C
wiatr: 12,2 km/h
opady: 0,0 mm

Raport o stanie Gminy Gręboszów w roku 2019

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów „Raport o stanie Gminy Gręboszów w roku 2019”. W bieżącym roku termin złożenia raportu mija 30 lipca.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Gręboszów planowana jest na dzień 10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek). W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który zostanie zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 sierpnia 2020 r. (piątek), do godziny 1530, w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Gręboszowie. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl  oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.07.2020 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów „Raport o stanie Gminy Gręboszów w roku 2019”. W bieżącym roku termin złożenia raportu mija 30 lipca. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim. W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Gręboszów planowana jest na dzień 10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek). W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który zostanie zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 sierpnia 2020 r. (piątek), do godziny 1530, w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Gręboszowie. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl  oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9).       Pliki do pobrania Pobierz plik Debata zgloszenie.doc Pobierz plik Debata zgloszenie.pdf Pobierz plik RAPORT ZA ROK 2019.pdf                           Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.07.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe