Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 18°C
wiatr: 20,0 km/h
opady: 0,0 mm

Realcja VIII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z VIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 29 lipca 2019 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej,
b) przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. ”Małopolski Festiwal Smaku 2019”,
c) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.,
d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizacje wspólnego zadania inwestycyjnego pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1303K Zawierzbie-Kozłów - Szczucin w miejscowości Gręboszów polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem”,
e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1301 K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”,
f) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów,
g) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych,
h) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na obszarze gminy Gręboszów,
i) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2017 r.
8. Przyjęcie Apelu w sprawie obrony dobrego imienia mjr. Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.07.2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z VIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 29 lipca 2019 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.4. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej,b) przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. ”Małopolski Festiwal Smaku 2019”,c) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.,d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizacje wspólnego zadania inwestycyjnego pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1303K Zawierzbie-Kozłów - Szczucin w miejscowości Gręboszów polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem”,e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1301 K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”,f) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów,g) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych,h) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na obszarze gminy Gręboszów,i) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2017 r. 8. Przyjęcie Apelu w sprawie obrony dobrego imienia mjr. Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte.9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.11. Zakończenie obrad.                     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.07.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe