Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
9 czerwca
temperatura: 24°C
wiatr: 11,9 km/h
opady: 0,0 mm

Realcja X Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z X Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 października 2019 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Wybory ławnika na kadencję 2020-2023:

a) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych,

b) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,

c) głosowanie tajne,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019 -2025.

c) uchylenia uchwały Nr XXIV/115/97 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów”,

d) przystąpienia Gminy Gręboszów do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”,

e) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie,

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

g) zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów Publicznym Przedszkolu,

h) nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”,

i) nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”,

j) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”,

k) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”,

l) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”,

m) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”,

n) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”,

o) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”,

p) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z X Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 października 2019 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Wybory ławnika na kadencję 2020-2023: a) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych, b) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych, c) głosowanie tajne, d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r. b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019 -2025. c) uchylenia uchwały Nr XXIV/115/97 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów”, d) przystąpienia Gminy Gręboszów do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”, e) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, g) zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów Publicznym Przedszkolu, h) nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”, i) nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”, j) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”, k) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”, l) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”, m) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”, n) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”, o) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”, p) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”. 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.  
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe