Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 23°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Realcja XII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 30 grudnia 2019 roku godzina 10.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2019 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok,

b) uchwały budżetowej  Gminy Gręboszów na 2020 rok:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok,

- głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2020 rok,

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027,

- głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2020-2027,

d) regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

e) określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2019/2020,

f) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”,

g) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gręboszów na lata 2020-2025”,

h) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2020 rok”,

i) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok,

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.12.2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 30 grudnia 2019 roku godzina 10.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2019 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok, b) uchwały budżetowej  Gminy Gręboszów na 2020 rok: - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020, - opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok, - głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2020 rok, c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027: - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów, - opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027, - głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2020-2027, d) regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, e) określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2019/2020, f) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”, g) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gręboszów na lata 2020-2025”, h) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2020 rok”, i) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok, j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok. 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe