Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 16°C
wiatr: 12,2 km/h
opady: 0,0 mm

Realcja XIII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 24 lutego 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 r., oraz zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027,

c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gręboszów na 2021 rok,

d) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

e) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Gręboszów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2020 roku”,

g) zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

h) wyposażenia samorządowej osoby prawnej – Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie – w nieruchomości niezbędne do ich działalności statutowej.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.02.2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 24 lutego 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 r., oraz zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 r., b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027, c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gręboszów na 2021 rok, d) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, e) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Gręboszów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2020 roku”, g) zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, h) wyposażenia samorządowej osoby prawnej – Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie – w nieruchomości niezbędne do ich działalności statutowej. 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.02.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe