Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 20,4 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja XV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 11 maja 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy i XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027,

c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d) zatwierdzenia zarządzeń dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 rok.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów za 2019 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.05.2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 11 maja 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad:  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy i XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027, c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, d) zatwierdzenia zarządzeń dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 rok. 10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów za 2019 rok. 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.05.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe