Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z LVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 19 lutego 2024 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 grudnia 2023 r. i LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 stycznia 2024 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska,
  2. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku,
  3. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów,
  4. wyposażenia samorządowej osoby prawnej - Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie - w nieruchomość niezbędną do działalności statutowej,
  5. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 - Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 421,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307 o pow. 0,37 ha położonej w miejscowości Karsy z dotychczasowym dzierżawcą,
  7. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”,
  8. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.02.2024 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 19 lutego 2024 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/ Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 grudnia 2023 r. i LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 stycznia 2024 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska, niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku, zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów, wyposażenia samorządowej osoby prawnej - Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie - w nieruchomość niezbędną do działalności statutowej, zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 - Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 421, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307 o pow. 0,37 ha położonej w miejscowości Karsy z dotychczasowym dzierżawcą, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.02.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe