Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXIV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXIV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 grudnia 2020 roku godzina 12.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2020 r. i XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2020 r.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021.

a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021,

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021,

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 - 2027:

a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027,

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027,

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027,

c) udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania,

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2021 rok,

e) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok,

f) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok.

9. Podjęcie oświadczenia w sprawie pozostawienia Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim.

10. Podpisanie porozumienia o przyjaźni pomiędzy Miastem Dugo Selo (Republika Chorwacji) i Gminą Gręboszów (Rzeczpospolita Polska).

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXIV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 grudnia 2020 roku godzina 12.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2020 r. i XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2020 r. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021. a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021, b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021, c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021. 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 - 2027: a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027, b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027, c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027. 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027, c) udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania, d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2021 rok, e) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok, f) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok. 9. Podjęcie oświadczenia w sprawie pozostawienia Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim. 10. Podpisanie porozumienia o przyjaźni pomiędzy Miastem Dugo Selo (Republika Chorwacji) i Gminą Gręboszów (Rzeczpospolita Polska). 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe