Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Wolania Wola Żelichowska i klubu LZS Strażak Karsy

W dniu 22 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów między Gminą Gręboszów a Wykonawcą: Budowlani Plus Sp. z o.o. mającym siedzibę: ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania, pn. Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Wolania Wola Żelichowska i klubu LZS Strażak Karsy”.
Zakres robót obejmuje:

Część I:Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Wolania Wola Żelichowska: Remont pomieszczeń przystosowujący je do szatni sportowej z zapleczem sanitarnym. Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, termomodernizacja budynku od wewnątrz wraz z remontem ścian, montaż sufitu podwieszanego wraz z jego dociepleniem, wymiana oświetlenia, wymiana gniazd oświetlenia i przełączników, szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, remont podłóg wraz z ułożeniem maty grzewczej, montaż grzejników elektrycznych z termostatem, remont toalet i natrysków.

Część II: Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Strażak Karsy: Remont budynku przystosowujący go do szatni sportowej z zapleczem sanitarnym. Konserwacja dachu wraz z czyszczeniem i malowaniem, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, malowanie elewacji termomodernizacja budynku od wewnątrz wraz z remontem ścian, montaż sufitu podwieszanego wraz z jego dociepleniem, wymiana oświetlenia, wymiana gniazd oświetlenia i przełączników, szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, remont podłóg wraz z ułożeniem maty grzewczej, montaż grzejników elektrycznych z termostatem, remont toalet i natrysków.

Wykonawca planowane roboty budowlane ma wykonać za kwotę:
Część I: „Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Wolania Wola Żelichowska

wartość brutto: 134 924,19 (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery 19/100), podatek VAT 23 % wynosi 25 229,73 zł,

wartość netto: 109 694,46 zł  (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery 46/100)

Część II: „Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Strażak Karsy

wartość brutto: 129 513,18 (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzynaście 18/100), podatek VAT 23 % wynosi 24 217,91 zł,

wartość netto: 105 295,27 zł (słownie złotych sto pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć 27/100 ).
Całkowita wartość umowy wynosi w kwocie brutto: 264 437,37 zł.

Termin wykonania robót ustalono do 30 września 2021 r.
Na wykonanie zadania Gmina Gręboszów otrzyma pomoc finansową do 50 % kwoty kosztów robót budowlanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki.

Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego LOGO.png

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.01.2020 r.

W dniu 22 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów między Gminą Gręboszów a Wykonawcą: Budowlani Plus Sp. z o.o. mającym siedzibę: ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania, pn. „Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Wolania Wola Żelichowska i klubu LZS Strażak Karsy”. Zakres robót obejmuje: Część I:Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Wolania Wola Żelichowska: Remont pomieszczeń przystosowujący je do szatni sportowej z zapleczem sanitarnym. Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, termomodernizacja budynku od wewnątrz wraz z remontem ścian, montaż sufitu podwieszanego wraz z jego dociepleniem, wymiana oświetlenia, wymiana gniazd oświetlenia i przełączników, szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, remont podłóg wraz z ułożeniem maty grzewczej, montaż grzejników elektrycznych z termostatem, remont toalet i natrysków. Część II: Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Strażak Karsy: Remont budynku przystosowujący go do szatni sportowej z zapleczem sanitarnym. Konserwacja dachu wraz z czyszczeniem i malowaniem, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, malowanie elewacji termomodernizacja budynku od wewnątrz wraz z remontem ścian, montaż sufitu podwieszanego wraz z jego dociepleniem, wymiana oświetlenia, wymiana gniazd oświetlenia i przełączników, szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, remont podłóg wraz z ułożeniem maty grzewczej, montaż grzejników elektrycznych z termostatem, remont toalet i natrysków. Wykonawca planowane roboty budowlane ma wykonać za kwotę: Część I: „Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Wolania Wola Żelichowska” wartość brutto: 134 924,19 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery 19/100), podatek VAT 23 % wynosi 25 229,73 zł, wartość netto: 109 694,46 zł  (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery 46/100) Część II: „Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Strażak Karsy” wartość brutto: 129 513,18 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzynaście 18/100), podatek VAT 23 % wynosi 24 217,91 zł, wartość netto: 105 295,27 zł (słownie złotych sto pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć 27/100 ). Całkowita wartość umowy wynosi w kwocie brutto: 264 437,37 zł. Termin wykonania robót ustalono do 30 września 2021 r. Na wykonanie zadania Gmina Gręboszów otrzyma pomoc finansową do 50 % kwoty kosztów robót budowlanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki.   Zdjęcia z wydarzenia           Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.01.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe