Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 18,1 km/h
opady: 0,0 mm

Rolniku Hodowco Trzody Chlewnej

zgodnie z §1a rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  (Dz. U. z 2018r. poz. 360) wprowadzono poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

nakaz:

a) karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenia rejestru środków  transportu  do  przewozu  świń  wjeżdżających na  teren  gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz   domowych,

d) utrzymywania  świń  w  odrębnych, zamkniętych  pomieszczeniach, w  których  są  utrzymywane  tylko świnie, mających  oddzielne  wejścia  oraz  niemających  bezpośredniego  przejścia  do  innych pomieszczeń, w których  są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywania  czynności  związanych  z  obsługą  świń  wyłącznie  przez  osoby,  które  wykonują  te czynności  tylko  w  danym  gospodarstwie,

f) stosowania  przez  osoby  wykonujące  czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka  szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) bieżącego oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h) używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzenia  przez  posiadaczy  świń  spisu  posiadanych  świń,  z  podziałem  na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym  na  stałe  z  podłożem – w  przypadku  utrzymywania  świń  w  gospodarstwie  w  systemie otwartym

zakaz:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.02.2018 r.

zgodnie z §1a rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  (Dz. U. z 2018r. poz. 360) wprowadzono poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: nakaz: a) karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, b) prowadzenia rejestru środków  transportu  do  przewozu  świń  wjeżdżających na  teren  gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, c) zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz   domowych, d) utrzymywania  świń  w  odrębnych, zamkniętych  pomieszczeniach, w  których  są  utrzymywane  tylko świnie, mających  oddzielne  wejścia  oraz  niemających  bezpośredniego  przejścia  do  innych pomieszczeń, w których  są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, e) wykonywania  czynności  związanych  z  obsługą  świń  wyłącznie  przez  osoby,  które  wykonują  te czynności  tylko  w  danym  gospodarstwie, f) stosowania  przez  osoby  wykonujące  czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka  szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, g) bieżącego oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, h) używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności, i) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego, j) sporządzenia  przez  posiadaczy  świń  spisu  posiadanych  świń,  z  podziałem  na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, k) zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym  na  stałe  z  podłożem – w  przypadku  utrzymywania  świń  w  gospodarstwie  w  systemie otwartym zakaz: a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt  W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2018r.                 Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.02.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe