Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 17°C
wiatr: 10,8 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013
WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW
z dnia  8 lutego 2013 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz powołania komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert  zarządzam, co następuje:

§ 1

            Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku  na podstawie protokołu prac powołanej Komisji Konkursowej.

§ 2

 

            Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku  w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

            Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

                                                                                            Wójt Gminy Gręboszów

                                                                                             mgr  Krystyna Świętek

 

  

                                                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013

                                                                                WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

                                                                                 z dnia  8 lutego 2013 r.

 

 

 

            Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od  09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:
 

Nazwa oferenta

Nazwa  zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy  "Wisła" Borusowa

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

 

 

7 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy  "Strażak" Karsy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

 

8 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy  "Dunajec" Ujście Jezuickie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku  - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

 

7 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy  "Wolania" Wola Żelichowska

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

 

7 000,00 zł

 

RAZEM:

29 500,00 zł

 

                                                                                            Wójt Gminy Gręboszów

                                                                                             mgr  Krystyna Świętek

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓWz dnia  8 lutego 2013 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku             Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz powołania komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert  zarządzam, co następuje: § 1             Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku  na podstawie protokołu prac powołanej Komisji Konkursowej. § 2               Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku  w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3               Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.   § 4             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.                                                                                               Wójt Gminy Gręboszów                                                                                              mgr  Krystyna Świętek                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013                                                                                 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW                                                                                  z dnia  8 lutego 2013 r.                   Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od  09 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:  Nazwa oferenta Nazwa  zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy  "Wisła" Borusowa Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów     7 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy  "Strażak" Karsy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów   8 500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy  "Dunajec" Ujście Jezuickie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku  - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów   7 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy  "Wolania" Wola Żelichowska Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gręboszów w okresie od 09 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów   7 000,00 zł   RAZEM: 29 500,00 zł                                                                                              Wójt Gminy Gręboszów                                                                                              mgr  Krystyna Świętek
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe