Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej.

§ 2

Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

 

Wójt            

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia  27 czerwca 2017 r.

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Organizacja zawodów i imprez promujących sport.

 

10 100,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn trampkarzy i seniorów w zawodach piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

 

9 700,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów dla młodzieży i dorosłych.

 

6 600,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

 

6 600,00 zł

 

RAZEM:

33 000,00 zł

 

 

Wójt             

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.06.2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 27 czerwca 2017 r.   w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert, zarządzam, co następuje: § 1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej. § 2 Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3 Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.     Wójt             (-) mgr Krystyna Świętek       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia  27 czerwca 2017 r.   Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:   Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Organizacja zawodów i imprez promujących sport.   10 100,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn trampkarzy i seniorów w zawodach piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.   9 700,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów dla młodzieży i dorosłych.   6 600,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.   6 600,00 zł   RAZEM: 33 000,00 zł     Wójt              (-) mgr Krystyna Świętek     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 72               Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.06.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe